Yükleniyor..

 

 

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Genel Biyoloji             Kredi: 4                      AKTS:6

Canlılık ve Tanımı, Bilimsel Süreç (Hipotez, Teori, Kanun), Canlılardaki Kimyasal Bağlar( Hidrojen Bağı, Kovalent Bağ ve İyonik Bağ), Biyomoleküller( Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler), Hücre ve Organelleri, Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz Bölünme Aşamaları), Mendel Kalıtımı, Enerji, Fotosentez ve Solunum, Genetik, DNA’nın Yapısı, Replikasyon, Transkripsiyon Ve Translasyon

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi                Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi   TAMAM       Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur.

 

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon                      Kredi:3           AKTS:5

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi ve Antisepsi *Bulaşıcı Patojenik Mikroorganizmalar*Aletlerin Temizlenmesi *Dezenfektanlar*Dezenfeksiyon Teknikleri* Antiseptikler*Sterilizasyon Teknikleri* Hekimin Ameliyata Hazırlanması

 

Acil Sağlık Hizmetleri I                      Kredi:3                       AKTS:5

Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri,  Sağlık Hizmetleri mevzuatları ve yönetmelikleri değerlendirmek, Acil Sağlık hizmetlerini değerlendirmek,  Türkiye’de Acil sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri teşkilat yapısını değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan formları incelemek, acil durumlarda görev organizasyonu yapabilmek,  olay yeri yönetimini sağlamak,  kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak, afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, hasta ve yaralının birincil değerlendirmesini yapmak, KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Tıbbi Terminoloji                   Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler.

 

Farmakoloji               Kredi:3                       AKTS:5

Farmakolojide temel kavramlar, tanımlar, Farmakokinetik, Farmakodinami, Otonom Sinir Sistemi

İlaçları, Kardiyovasküler Sistem İlaçları Santral Sinir Sistemi İlaçları, Kemoterapötik ilaçlar, Solunum

Sistemi ilaçları, Sindirim sistemi ilaçları, Üriner Sistem İlaçları, Endokrin Fonksiyonları etkileyen

ilaçlar, Antipsikotik ilaçlar ve Duygu Durum Bozukluğu ilaçlarını kapsar.

 

Anestezi Temel Bakım ve İlkeleri I                Kredi:3           AKTS:6

Anestezi Nedir Tanımı, Amaçları, Etki Mekanizmaları, Ameliyathane Ortamı ve Riskleri Anestezide Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı, Anestezi Cihazı Anestezi Devreleri ve Kullanma Prensipler, Havayolu Yönetimi Endotrakeal Entübasyon Uygulama (MBL), Preanestezik Değerlendirme Premedikasyon, Anestezide Hasta İzlemi -Non-İnvazif Monitorizasyon Anestezide Hasta İzlemi-İnvazif Monitorizasyon, Damar Yolları, Santral Venöz Girişler, Arteriyel Ponksiyonlar, Gerekli Hazırlıklar Anestezi Uygulamaları için Hazırlık (Salon Hazırlığı),
Anestezi Derinliği ve İzlenmesi Temel Yaşam Desteği (T) Temel Yaşam Desteği (U) Genel Değerlendirme ve Olgu Tartışması

 

Enfeksiyon Hastalıkları                     Kredi:3                       AKTS:5
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal-Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Ameliyathane Teknolojisi ve Uygulamaları               Kredi:3                       AKTS:8

Ameliyathane ortamı, cerrahi müdahaleler, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulamalarını tanımaktır.
Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini öğrenmek. Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilmek

 

Yoğun Bakım Uygulamaları              Kredi:2                       AKTS:5

Yoğun Bakım biliminde yer alan süreçler, kullanılan kavramlar, yoğun bakım hastalarının takip ve bakımı

 

Temel Mesleki Beceriler ve EKG Analizi                  Kredi:2                       AKTS:5

Elektrokardiyogram (EKG) kalbin elektriksel uyarılarını monitorize ederek kalbin durumu ile ilgili değerli bilgiler veren bir tekniktir. Acil ve kronik durumlarda hayati tehlikeyi tespit ve acilen bertaraf için bu yönteme başvurulur. Bu yöntem ayrıca ileri düzey kalp ve damar hastalıklarının tanısında kullanılan karmaşık yöntemlerden önceki ilk basamaktır.EKG rutin bir fizik muayenenin parçası olabilir veya cerrahi hazırlık için istenebilir.Bu nedenle ameliyahane teknikerinin EKG analizi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir. Ders bu bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile EKG değerlendirme prensipleri ve  normal ve anormal paternlerin tanımlanmasını içermektedir. Kardiovasküler system konusunda bilgilendirme yapılırken özellikle kalp hastalıkları vurgulanacak ve ileri derece aritmi, kardiak iskemi ve myokard enfarktüsü gibi durumların yorumu öğretilecektir.

 

ingilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu     Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.