Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ANESTEZİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF 1.YARIYIL (GÜZ)

 

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON

Kredi : 0

Akts   : 1

Ders İçeriği: İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Kredi : 3

Akts   : 4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

 

GENEL BİYOLOJİ

Kredi : 4

Akts   : 6

Canlılık ve Tanımı, Bilimsel Süreç (Hipotez, Teori, Kanun), Canlılardaki Kimyasal Bağlar( Hidrojen Bağı, Kovalent Bağ ve İyonik Bağ), Biyomoleküller( Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler), Hücre ve Organelleri, Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz Bölünme Aşamaları), Mendel Kalıtımı, Enerji,

 

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kredi : 3

Akts   : 4

 

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

TEMEL MİKROBİYOLOJİ

 

Kredi : 2

Akts   : 4

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele

 

İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

Kredi : 2

Akts   : 4

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur..

 

ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ I    

Kredi : 3

Akts   : 6

           

Anestezi Nedir Tanımı, Amaçları, Etki Mekanizmaları, Ameliyathane Ortamı ve Riskleri Anestezide Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı, Anestezi Cihazı Anestezi Devreleri ve Kullanma Prensipler, Havayolu Yönetimi Endotrakeal Entübasyon Uygulama (MBL), Preanestezik Değerlendirme Premedikasyon, Anestezide Hasta İzlemi -Non-İnvazif Monitorizasyon Anestezide Hasta İzlemi-İnvazif Monitorizasyon, Damar Yolları, Santral Venöz Girişler, Arteriyel Ponksiyonlar, Gerekli Hazırlıklar Anestezi Uygulamaları için Hazırlık (Salon Hazırlığı),
Anestezi Derinliği ve İzlenmesi Temel Yaşam Desteği (T) Temel Yaşam Desteği (U) Genel Değerlendirme ve Olgu Tartışması.

 

 

I.SINIF II.YARIYIL (BAHAR)

SİSTEM HASTALIKLARI

Kredi : 3

Akts   : 6

 

Sağlık ve hastalık ile ilgili temel kavramların açıklanması, endokrin sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, genital sistem hastalıkları, duyu organları hastalıkları, eklem hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili etyoloji, belirti, teşhis ve tedavilerin açıklanması.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI

 

Kredi : 2

Akts   : 4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli.

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Kredi : 4

Akts   : 6

 

Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal-Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

HUKUKUN TEMELLERİ

Kredi : 2

Akts   : 5

 

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

GENEL PATOLOJİ

Kredi : 2

Akts   : 4

Genel patoloji ders konularının sağlık bilimleri alanındaki önemi,Latince kelime ve kavramlar noktasında öğrencilerin bilgi seviyelerinin geliştirilmesi,Hastalık yapıcı tüm etkenlerin tanıtılması,vücuda etkileri ile vücudun bu etkenlere karşı  verdikleri karşı koyma reaksiyonlarının açıklanması İnflamasyonun tüm detayları ile açıklanması Kanser konusunda genel bilgi aktarımının sağlanması.

 

 

 

ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ II     

Kredi : 4

Akts   : 6

 

Preoperatif( operasyon öncesi) ve postoperatif (operasyon sonrası) hastanın bakımın bilgi ve becerilerinin kazandırılması ayrıca kullanım öncesi ve sonra anestezi cihazının bakımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Anestezi öncesi hazırlık, Genel anestezi uygulaması için hazırlık,Hastanın monitörizasyonu yüz maskesi ve ventilasyon, İndüksiyon, endotrakeal entübasyon, Anestezi cihazını kullanma, Anestezi cihazının bakımı.