Yükleniyor..

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Genel Ekonomi                                  Kredi:2                       AKTS:5

Ekonominin Tarihsel Gelisimi, Ekonomi ile Ilgili Temel Kavramlar, Fiyat Mekanizmasi, Arz ve Talep Kanunlari, Piyasa Dengesi, Esneklik, Kayitsizlik Egrileri, Iktisadi Büyüme, Milli Gelir ve Ilgili Kavramlar, Istihdam ve Issizlik, Piyasa Çesitleri, Bütçe, Merkez Bankaciligi ve Para Politikalari.

 

Temel Sigorta İşlemleri                      Kredi:3                       AKTS:5


Sigorta ve Risk Kavramları, Sigortanın Temel Prensipleri, İşlevleri, Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi, Sigorta Sözleşmesi, Prim ve Tarife Sistemi, Sektörde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar, Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu, Hasar Tespiti ve Hasar Yönetim Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi.

 

Temel Banka İşlemleri                       Kredi:3                       AKTS:5

Bankanın tanımı ve tarihçesi, Bankaların kuruluşu ve sınıflandırılması, Merkez Bankacılığı, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Katılım Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Mevduat, Kiralık Kasa, Senet, Çek işlemleri,

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kredilendirme ve Risk Yönetimi                   Kredi:3                       AKST:5

Temel kredi bilgisi, kurumsal krediler, bireysel krediler, kredi kartları, bankalarda denetim, bankalarda risk yönetimi, bankalarda aktif-pasif yönetimi

 

Reasürans ve Sigorta Branşları                     Kredi:2                       AKTS:5

Reasürans Kavramı, Reasüransın Temel Prensipleri, İşlevleri, Dünya’da ve Türkiye’de Reasüransın Tarihsel Gelişimi, Trete, Reasürans Çeşitleri, Sektörde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar, Sigorta Branşları, Kaza Sigortaları, Sağlık Sigortası, Genel Sorumluluk Sigortaları, Deprem Sigortası, Kasko Sigortası

 

Banka ve Sigorta Muhasebesi            Kredi:4                       AKTS:6

Muhasebe ,bilanço kavramı , hesap kavramı ,muhasebe sistemi ,Banka muhasebesi ,banka dönen değerleri ,Krediler , Mevduat , Özkaynak , gelir ve gider hesapları ,Bilanço dışı hesaplar ,yabancı para işlemleri ,Sigorta şirketlerinde muhasebe sistemi , Sigorta işlemlerinin muhasebeleştirilmesi , reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi , sigortacılıkta dönem sonu işlemleri

 

Banka ve Sigorta Hukuku                  Kredi:3                       AKTS:5

Bankacılık Hukuku ve Sigorta Hukuku.

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Sermaye Piyasası ve Yatırım Yönetimi                      Kredi:4                       AKTS:8
Finans ve finansal piyasalara İlişkin temel kavramlar; finansal aracılar; finansal araçlar; yatırımlarda risk ve getiri ilişkisi; finansal sistemde yatırımcılar ve finansal analiz; temel analiz; teknik analiz; sermaye piyasası araçlarının değerlemesi; portföy kavramı ve portföy yönetimi; portföy teorisi ve portföy seçimi; portföyde risk ve getiri hesaplamaları; finansal varlıkları fiyatlama modeli; portföy ve fon performans ölçümleri; türev piyasalar

 

Finansal Yönetim                   Kredi:3                       AKTS:5
Nakit Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi , Paranın Zaman Değeri, Duran Varlık Yönetimi: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Ticari Borçların Yönetimi temel konuları detaylı bir şekilde işlenmektedir.

 

Finansal Hizmet Pazarlaması             Kredi:3                       AKTS:5
Temel İşletmecilik bilgisi, temel pazarlama bilgisi, temel finans bilgisi, temel yatırım araçları bilgisi, yeni pazarlara giriş stratejileri, şirket birleşmeleri, halka arz, hisse değerleme, yatırım araçları ve portföy işletmeciliği, sigortacılık, fon yönetimi, bireysel ve kurumsal pazarlama.

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu     Kredi:4   AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.