Yükleniyor..

 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Davranış Bilimleri                              Kredi:3                       AKTS:5

Davranış Bilimlerine Giriş, Duyum ve Algılama, Güdülenme, Öğrenme, Kişilik ve Benlik, Tutumlar ve Tutum Değişimi, Sosyal Etkiler, Sosyalleşme, Sosyolojinin Ana Kavramları, Sosyal Yapı, Kültür, Sosyal Hareketlilik, Sosyal Rol ve Sosyal Statü

                       

Okul Öncesi Eğitim                Kredi:3                       AKTS:5

Okul Öncesi eğitimin tanımı amaçları çocukların temel özellikleri ve gereksinimleri. Okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitim, Okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri, fiziksel ortamları ve eğitimleri.Kurumlarda ki öğretmen idareci ve diğer personellerin görevleri sorumlulukları yönetmelikler ve okul öncesi eğitimde güncel meseleler.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Çocuk Edebiyatı                     Kredi:3                       AKTS:5


Çocuk Edebiyatının tanımı, özellikleri, hedefleri; okul öncesi çocukları dil gelişim özellikleri ve okuma kültürü; yaş dönemlerine göre çocuk-kitap ilişkisi; edebiyat eserlerinin çocuklar için yararları; çocuk kitabının içerik ve biçim özellikleri; çocuklara yönelik edebî türler: Masal, efsane, hikaye, şiir, fabl, bilmece…

 

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı                   Kredi:3                       AKTS:5
Çocuk ruh sağlığına giriş, Çocuk ruh sağlığı önemi , Ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar ,Kişilik kurumları, Aile dinamiklerinin çocuk üzerindeki rolü, Çocuklarda görülen psikolojik problemler (Gelişim geriliği, Otizm, Asperger Sendromu, Down Sendromu, DEBH, Depresyon, Fobiler, Saldırganlık, Alt Islatma, Tırnak Yeme, Okul Fobisi, vb., Çocuklarda görülen psikolojik problemlerin tanı ve tedavisi, Çocukların yaşadığı özel durumların ruh sağlığına etkisi (hastalık, ölüm, üvey anne-baba, boşanma)

 

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri                   Kredi:3                       AKTS:5

Gelişimle ilgili temel kavramlar, (gelişimin özellikleri, Gelişimin ilkeleri) Gelişim etkileyen faktörler, Gelişim aşamaları, Öğrenme (Öğrenme Tipleri, Öğrenmeyi etkileyen faktörler, Öğrenme Yaklaşımları) Öğrenme Kuramları, Çocuklarda Öğretme süreçleri, Tam öğrenme modeli, Etkili Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Bireysel Öğrenme Teknikleri, Grupla Öğrenme Teknikleri, Beyin fırtınası.

Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi              Kredi:3                       AKTS:6
Türkiye ve dünyada çocuk sağlığının durumu, sağlıklı çocuğun değerlendirilmesi, çocuklarda sık görülen hastalıklar, çocuklarda sık görülen kazalar ve ilk yardım, beslenme ile ilgili temel kavramlar, çocuklarda beslenme, besin grupları, besin ögelerinin vücut çalışmasındaki etkileri, beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar, beslenme eğitimi.

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Özel Eğitim                 Kredi:3                       AKTS:8
Gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocuklukta özel eğitim, erken çocuklukta özel eğitimde rol oynayan uzmanlar ve destek personel, erken çocuklukta özel eğitime aile katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama, programlama amaçlı değerlendirme, engel türleri ve engel gruplarının özellikleri

 

Oyun ve Oyun Materyalleri               Kredi:2                       AKTS:5

Oyunla İlgili Temel Kavramlar, Oyun Evreleri, Oyun Etkinliği Aşamaları, Oyun Materyali ve Yapımı, Oyun Etkinliğinin Uygulanması, Oyun Albümü, Oyun Etkinliği Uygulamaları.

 

Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Animasyon Uygulamaları  Kredi:2                       AKTS:5
Dramayla İlgili Temel Kavramlar, Dramanın Önemi ve Yararları, Eğitici Drama Uygularken Öğretmenin Dikkat Edeceği Noktalar, Dramanın Uygulama Aşamaları, Drama Etkinliklerinin Günlük Plana Yerleştirilmesi, Drama Sürecinin Ögeleri, Drama Örnekleri ve Uygulamaları; Animasyonla İlgili Kavramlar, Animasyon Sisteminin İşleyişi, Animasyon Programı Hazırlama, Çocuk Animatörlüğü Meslek Standardı, Çocuk Animasyonu Uygulamaları.

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                 Kredi:2                       AKTS:4

Is güvenliginin tanimi ve tarihçesi, Kaza olusumu ve çesitleri, Meslek Hastaliklari ve korunma yollari, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde is güvenligi, Is güvenliginde Koruyucular, Ilkyardim kurallari, Yangin ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenligi ve isçi sagligi mevzuati, Is Güvenligi Sorusturmasi

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu   Kredi:4             AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.