Yükleniyor..

 

 

DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Dış Ticarete Giriş                   Kredi:2                       AKTS:5
Dış ticarette genel kavramlar, İngilizce dış ticaret terimleri, uluslararası pazarlama, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği- Türkiye ilişkileri, Dünya Ticaret Örgütü, NAFTA, ASEAN, EFTA, IMF, G7, G8, G20, G24 Ülkeleri

 

Pazarlama                  Kredi:3                       AKTS:5

Pazarlamanın tanımı, amaçları, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreçlerinin tanıtılması, modern pazarlama anlayışının dayandığı unsurlar, müşteri odaklı pazarlama anlayışının günümüzdeki önemi, pazar kavramı ve tüketici davranışlarının öğrenilmesi, reklam ve marka kavramlarının pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi ve pazarlamadaki yeni trendler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Uluslararası Nakliye ve Sigorta                     Kredi:3                       AKTS:5

İthalat ve İhracat ile İlgili Temel Kavramlar, İhracat Çeşitleri, İhracatın Aşamaları, Uluslararası Nakliyede Riskler, Teslim Şekillerinde Maliyet Faktörü, , Uluslararası Hizmet Sağlayıcı Olarak Freight Forwarder, Teslim Şekilleri (incoterms), Uluslararası Nakliyede Belgeler, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı, Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı, Uluslararası Havayolu Taşımacılığı, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı, Uluslararası Nakliyede Sigorta İşlemleri.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

 

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

İthalat İhracat İşlemleri                    Kredi:3                       AKTS:6
Dış ticarette genel kavramlar, İngilizce dış ticaret terimleri, uluslararası pazarlama, ihracat işlemi ve aşamaları, ihracat çeşitleri, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri (INCOTERMS)

 

Uluslararası Pazarlama                     Kredi:3                       AKTS:5

Uluslararası Pazarlamaya Giriş, Uluslararası Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirmesi ve Hedef Pazar Seçimi, Uluslararası Pazarlama Karması

 

Dış Ticaret Finansmanı                      Kredi:3                       AKTS:5

Dış ticarete ve finansal piyasalara İlişkin temel kavramlar; risk ve getiri ilişkisi ile dış ticarette karşılaşılabilecek riskler; dış ticarette ödeme şekilleri; dış ticaret işlemlerini destekleyen kamu kuruluşları ve yardımlar; finansal sistemde fon arz ve talebinde dış ticaret firmalarının rolü; dış ticaret işlemlerinin başlıca finansman yöntemleri; Eximbank ve ihracat kredileri; prefinansman kredileri ve karşı ticaret; teminat mektupları; alternatif finansman yöntemleri; leasing, faktoring ve forfaiting işlemleri; dış ticaret işlemlerinde türev ürünler; kur riskinden korunmaya yönelik işlemler

 

Türk Gümrük Mevzuatı                    Kredi: 3                      AKTS:5

Gümrük Kanunu, Gümrük yönetmeliği, Tebliğler ve yapılan ticari anlaşmalar kapsamında gümrükleme sürecinde yasal, teknik, idari, mali düzenlemeler, uygulamalar ve yükümlülükler ele alınmakta, incelenmekte ve açıklamalarda bulunulmaktadır.

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Dış Ticarette Yazışma Teknikleri                  Kredi: 3                      AKTS:8
İngilizce dış ticaret terimleri, dış ticarette yazışma formatı, sipariş teklifiyle ilgili yazışmalar, sipariş koşullarıyla ilgili yazışmalar, siparişi normal bir şekilde yerine getirilirken yapılan yazışmalar, siparişle ilgili anlaşmazlıklar ve gecikmelerle ilgili yazışmalar, şirket ve temsilcilikleri ile ilgili yazışmalar, özel durumlarla ilgili yazışmalar, bankalarla yapılan yazışmalar

 

Genel Ekonomi                       Kredi: 2                      AKTS:5

Ekonominin Tarihsel Gelisimi, Ekonomi ile Ilgili Temel Kavramlar, Fiyat Mekanizmasi, Arz ve Talep Kanunlari, Piyasa Dengesi, Esneklik, Kayitsizlik Egrileri, Iktisadi Büyüme, Milli Gelir ve Ilgili Kavramlar, Istihdam ve Issizlik, Piyasa Çesitleri, Bütçe, Merkez Bankaciligi ve Para Politikalari.

 

Uluslararası İktisat                Kredi:3                       AKTS:5

Uluslararası İktisatın Tarihsel Gelişimi, Dış Ticaret Teorileri, Temel Kavramlar, Fırsat Maliyeti, Uluslararası Fiyatların Oluşumu, Teklif Eğrileri, Gümrük Tarifeleri, İthalat Kotaları, Damping, Dış Ödemeler Bilançosu, Uluslararası Ticaret Örgütleri, Serbest Bölgeler, Sübvansiyon, Kıyı Ötesi Bankacılık, Döviz Piyasaları.

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu   Kredi:4             AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.