Yükleniyor..

 

 

DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Genel Biyoloji TAMAM        Kredi: 4                      AKTS:6

Canlılık ve Tanımı, Bilimsel Süreç (Hipotez, Teori, Kanun), Canlılardaki Kimyasal Bağlar( Hidrojen Bağı, Kovalent Bağ ve İyonik Bağ), Biyomoleküller( Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler), Hücre ve Organelleri, Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz Bölünme Aşamaları), Mendel Kalıtımı, Enerji, Fotosentez ve Solunum, Genetik, DNA’nın Yapısı, Replikasyon, Transkripsiyon Ve Translasyon

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi    TAMAM         Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi    TAMAM      Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur.

 

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon  Kredi:3        AKTS:5      

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi ve Antisepsi *Bulaşıcı Patojenik Mikroorganizmalar*Aletlerin Temizlenmesi *Dezenfektanlar*Dezenfeksiyon Teknikleri* Antiseptikler*Sterilizasyon Teknikleri* Hekimin Ameliyata Hazırlanması

 

Farmakoloji               Kredi:3                       AKTS:5  

Farmakolojide temel kavramlar, tanımlar, Farmakokinetik, Farmakodinami, Otonom Sinir Sistemi

İlaçları, Kardiyovasküler Sistem İlaçları Santral Sinir Sistemi İlaçları, Kemoterapötik ilaçlar, Solunum

Sistemi ilaçları, Sindirim sistemi ilaçları, Üriner Sistem İlaçları, Endokrin Fonksiyonları etkileyen

ilaçlar, Antipsikotik ilaçlar ve Duygu Durum Bozukluğu ilaçlarını kapsar.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı TAMAM        Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

 

 

Hukukun Temelleri    TAMAM         Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Nefroloji ve Diyaliz                 Krdi:3             AKTS:6          ÖZLEM KAPLAN

Sağlıklı vücutta böbreğin rolü. Böbreklerin anatomi ve fizyolojisi, böbrek hastalıkları. Akut böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliği (kby). Kby’de anemi. Kby’ de kalsiyum-fosfor ve kemik metabolizması. Kby’ de kardiyovasküler sorunlar. Kby’ de enfeksiyon hastalıkları. Renal replasman tedavileri. Hemodiyaliz. Hemodiyalizde görülen komplikasyonlar. Periton diyalizi. Periton diyalizinde görülen komplikasyonlar. Böbrek nakli.

 

Diyaliz Ekipmanları Kullanımı ve Bakımı     Kredi:3           AKTS:5Q       ÖZLEM KAPLAN

Diyaliz makinesini tanıma, Diyaliz makinesinin temel özellikleri, Diyaliz setleme, Membran

yerleşimi, Diyaliz makinesinin gerekli bağlantıları, Diyaliz Makinesi dezenfeksiyon sistemleri, Na ve

UF profilleri konularını kapsar. Aynı zamanda diyaliz makinasının günlük bakımı ve bir sonraki seans

için hazır olasını kapsar..

 

Tıbbi Terminoloji       TAMAM         Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler.

 

Enfeksiyon Hastalıkları                     Kredi:3           AKTS:5          ÖZLEM KAPLAN

Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri Mikroorganizmalar ve virulans faktörleri

Konak savunma mekanizmaları Aşılar ve serum ile bağışıklama ve tedavi Bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri Üst solunum yolu enfeksiyonları Pnömoniler Akut ishaller

Üriner sistem enfeksiyonları A gurubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları

Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu Viral hepatitler Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ve korunma Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun enfeksiyöz komplikasyonları Kan ile bulaşan enfeksiyonlar ve sağlık personeli Hastane enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarından korunma Sağlık personeli ve el yıkama Hemodiyaliz hastalarında sık görülen enfeksiyonlar

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları     TAMAM         Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Nefroloji ve Hemodiyaliz Uygulamaları         Kredi:3           AKTS:8  

Diyaliz endikasyonları , Hemodiyaliz aygıtı , Hemodiyaliz uygulaması için damarsal giriş yolları , Periton diyalizi ve temel ilkeleri , Periton diyalizi gereçleri,. Peritonitler ve peritonit dışı komplikasyonları , Kronik periton diyalizinde hasta izlemi , Kronik böbrek yetmezliğinde klinik ,Diyaliz hastasında diyet , Diyaliz hastasında anemi ve tedavisi , Diyaliz hastasında renal osteodistrofi ve tedavi ,Diyalizde HT ve kardiyovasküler komplikasyonlar , Diyaliz hastasında gebelik ve genital sorunlar , Diyaliz hastasında ateroskleroz-inflamasyon

 

 

 

 

 

 

Periton Diyalizi ve Uygulamaları       Kredi:3           AKTS:5    

Diyaliz gereksinimi olan hastaların periton diyalizine uygunluğunun değerlendirilmesi, periton diyaliz uygulaması yapabilmeleri ve gelişebilecek komplikasyonları bilerek uygulama yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Hastalıklarda Süreç ve Bakım            Kredi:3           AKTS:5  

İnsan Ve Temel Gereksinimler , Sağlık Ve Hastalık Kavramları- Tanımları, İletişim ve İletişim İlkeleri, Sağlık Ekibi, Güvenli Hastane Ortamı Hayati Belirtiler, Ateş-Nb-T.A-Solunum Ölçülmesi Kaydedilmesi, Sıcak Soğuk Uygulamalar,HastaneEnfeksiyonları-İzalasyon-Asepsi-Antisebsi-SterilizasyonDezenfeksiyon. Bireysel Hijyen-Bakım, Deri Derinin Görevleri-Saç,Yüzbakımı-Ağız Bakımı-Yatakbaşı Hasta Basta Bakımı Uygulama ANTA Alma, Steril Bohca Açma- Eldiven Giyme, Steril Forseps Kullanma Yatak İstirati Yarar ve Zararları,MasajVeUygulamalar-Dekubitüs Oluşumu ve Tedavisi, Uygulama Yatak Yapımı.Masajlar Hastanın Yatak İçinde Döndürülmesi Kulanılan Pozisyonları, Beslenme Gereksiniminin Karşılanması, Hastanın Oral Yol Ve Gavajla Beslenmesi Mide Entübasyonu, Boşaltım Sistemi Ve Boşaltım Sistemi ve Sorunları Kullanımı Sondalar Lavmanlar, İlaç Uygulama Yöntemleri, Oral İlaçlar Ve Şekilleri, İlaç Hazırlama Parenteral İlaç Uygulaması, Uygulanan Bölgeler İntravenöz Sıvı Tedavisi Kullanılan Solüsyon Ve Malzemeler İV.Sıvı Tablosu Koplikasyonları, Solunum Sistemi Fizyolojisi Uyku Ve Dinlenmenin Sağlanması. Üriner Sistem Ve Uygulamaları Kullanılan Sonda Ve Kateterleri Ölümü Yaklaşan Hasta Bakımı.

Ortodontide model, tutucu elemanlar, aktif elemanlar, tek çene apareyleri, iki çene apareyleri, önleyici koruyucu apareyler, gece koruyucu apareyler ve pekiştirme apareyleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, ortodontide model, tek çene apareyleri, önleyici koruyucu apareyler elde etme, tutucu elemanlar, aktif elemanlar, iki çene apareyleri, gece koruyucu apareyler ve pekiştirme apareyleri yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

ingilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma           TAMAM         Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim TAMAM         Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku  TAMAM                   Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj     TAMAM         Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma          TAMAM         Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

 

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma    TAMAM         Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu  TAMAM  Kredi:4 AKTS:4 

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.