Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

 

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi               Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

Biyofizik                     Kredi:2                       AKTS:6

Ders; Biyofiziğin Tarihi, Biyofiziğin Konuları, Ölçme ve Birim Sistemleri, Ölçüm Hata Hesaplamaları, Biyofizik/Fiziksel Nicelikler ve Kavramlar, Canlı Sistemler, Açık Sistem Olarak Canlıların İncelenmesi, Canlı sistemlerin Atom ve Molekül yapısı, Hücre Yapıtaşları, Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Makro moleküller, Asit-Baz Dengenin Düzenlenmesi, Termodinamik Yasa-Isı Kuramı ve Biyo enerjetik Kavramı, Hücre Solunumu, Biyolojik Sistemler ve Fizik Yasalarının Uygulanması, Sinir Sistemi ve Elektriksel Benzetim, Aksonun Elektriksel Eylem Potansiyeli ve Yüzey Gerilimi kavramlarıyla, Nöronal İntegrasyon, Sinaptik İletim Biyofiziği, Piezoelektrik Olay, Biyolojik Olaylarda Elektrik, Elektriksel Teknoloji ve EEG, EMG, ECG Dalga Karakteristikleri ve Çalışma Prensipleri, Elektrik Akımlarının Doku Üzerindeki Etkileri, Uyarılmış Potansiyeller, Radyoaktiflik ve Işın Biyofiziği, Non-iyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri, İyonize Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Ölçme ve Kayıt Cihazları,  Sinyal İşleme, Gürültü ve Filtreleme, Sayısal İşleme, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri, Temel Kontrol Teorisi, Geri Besleme Mekanizması gibi Fiziksel Nicelik ve Kanunların Biyolojik Sistemlere Uygulanışı konularını öğrenciye aktarır.

 

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi                                              Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur.

 

Elektronörofizyoloji I                                                          Kredi:2                       AKTS:5

Nörolojiye Giriş-Terminoloji, Nörolojik Hastalıklar, Elektronörofizyolojiye Giriş ve Terminoloji, Elektronörofizyolojik Yöntemler, Elektronörofizyoloji Teknikeri-Hekim İletişimi, Elektronörofizyoloji Teknikeri-Hasta İletişimi, Elektronörofizyoloji Laboratuvarlarında Hasta Takibi ve Güvenliği, Elektronörofizyoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek acil durumlar.

 

Nöroloji                                                                     Kredi:3                       AKTS:5

Ders nörolojinin temellerini, ana konularını ve temel nörolojik hastalıkları içerir.

 

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı                                    Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak ögeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısa yollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı Bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, internetin kullanımı, WWW, Browserlar, FTP, Arama motorları, e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                                                   Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı, hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri

 

Tıbbi Terminoloji                                                     Kredi:3                       AKTS:5

Bu derste Tıbbi Terminolojiye Giriş; İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.

 

Elektronörofizyoloji II                                              Kredi:2                       AKTS:5

Ders, Elektronörofizyoloji laboratuvarında bulunan malzemelerin ve cihazların tanıtımı, kullanımı- Elektrotlar ve Bakımları Elektronörofizyolojik Yöntemler olan Elektroensefalografi (EEG), Elektromiyografi(EMG) ve Polisomnografi (PSG) Cihazlarının Temel Çalışma Prensipleri, PSG,EEG ve EMG uygulamalarında skorlama ve tatbikler, Elektronörofizyolojik Yöntemler-Elektroansefalografi,- Sinir İletim Çalışması,  EMG, Elektronörofizyolojik Yöntemler -Uyarılmış Potansiyeller, Elektronörofizyolojik Yöntemler –Polisomnografi (PSG)-, Nörolojik Hastalıklar başta olmak üzere beyni etkileyen hastalıklarda yardımcı yöntem olan Elektroensefalografi (EEG)’nin teknik özellikleri, kayıtlama ve epileptik aktivitelerin öğrenilmesi konularını öğrenciye aktarır.

 

Uyku bozuklukları ve Polisomnografi                                  Kredi:0                       AKTS:6

Polisomnografi (PSG) ve kullanıldığı yerler, Uyku bozuklukları , Uykuda solunum bozuklukları , PSG öncesi hastanın kayıt için hazırlanması , PSG'de temel protokoller , PSG uygulamasında elektrodlar ve sensörler , PSG uygulamasında maske ve aksesuarlar, Uyku ve evreleri , Uyku evrelerinin skorlanması , PSG kaydı sırasında solunum ve oksijen satürasyonu takibi , PSG kaydı sırasında karşılaşılabilecek problemler ve başa çıkma yöntemleri , Uykuda periyodik bacak hareketleri takibi ,PSG’nin kullanıldığı diğer durumlar , Çocuklarda PSG

 

Polisomnografi                                                          Kredi:0                       AKTS:6

Polisonmografi tanımı, PSG endikasyonları, Uyku bozukluklarının sınıflandırılması, PSG uygulamasında elektrodlar ve sensörler , PSG öncesi hastanın kayıt için hazırlanması , PSG temel protokoller , Uyku evreleri , PSG kayıtlaması sırasında solunum ve O2 saturasyon takibi

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme ,Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Elektronörofizyoloji Uygulamaları                          Kredi:4                       AKTS:8

Elektronörofizyolojide kullanılan bilgisayar sistemleri, P300, uyku ve polisomnografi – intraoperatif monitorizasyon

 

Elektromiyografi                                                       Kredi:2                       AKTS:5

F-dalgası, H-refleksi, ardışık sinir uyarım testleri, göz kırpma refleksi ve otonom sinir sisteminin anatomi, fizyoloji ve elektro fizyolojik testleri

Elektroensefalografi                                                 Kredi:2                       AKTS:5

EEG cihazı tanıtımı, çalışma prensipleri, güvenliği, sağlıklı kayıt yapma, elektrotları tanıma, hijyen, EEG çekiminde hastayı tanıma, montajları oluşturma, artefaktları tanıma ve giderme, normal ritmler, provokasyon yöntemleri, uyku EEG si çekimi 

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                    Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eş dizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim                                                            Kredi:2                       AKTS:4

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                                        Kredi:2                       AKTS:4

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Laboratuvarlarda elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı, Is Güvenligi Sorusturmasi

 

Staj                                                                            Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                                             Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                          Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu    Kredi:4                     AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.