Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

FİZYOTERAPİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri               Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                    Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim            Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                      Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                  Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma              Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu  Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Genel Biyofizik                      Kredi:3                       AKTS:5

Derste; Biyofiziğin Tarihi, Biyofiziğin Konuları, Ölçme ve Birim Sistemleri, Ölçüm Hata Hesaplamaları, Biyofizik/Fiziksel Nicelikler ve Kavramlar, Canlı Sistemler, Açık Sistem Olarak Canlıların İncelenmesi, Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Termodinamik Yasa-Isı Kuramı ve Biyoenerjetik Kavramı, Fizik Yasalarının Biyolojik Sistemlere Uygulanması-Denge, Kaslar-Kemik Kırılması ve Enerji İncelemesi, Sürtünme ve Eklem Problemleri, Akışkanlar Mekaniği ve Yüzey Gerilimi, Bernouilli Denklemi, Vizkozluk-Poiseuille Yasası ile Türbülans ve Kan Akışının İncelenmesi, Fizik ve Dolaşım Sistemi, Solunum Olayı ve Kalp Atım Gücünün Biyofiziksel Yorumu, Sinir Sistemi ve Elektriksel Benzetim, Aksonun Elektriksel Eylem Potansiyeli ve Yüzey Gerilimi kavramlarıyla, Nöronal İntegrasyon, Sinaptik İletim Biyofiziği, Piezoelektrik Olay, Biyolojik Olaylarda Elektrik, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri incelenmektedir.

 

Genel Patoloji                        Kredi:2                       AKTS:5

Genel patoloji ders konularının sağlık bilimleri alanındaki önemi,Latince kelime ve kavramlar noktasında öğrencilerin bilgi seviyelerinin geliştirilmesi,Hastalık yapıcı tüm etkenlerin tanıtılması,vücuda etkileri ile vücudun bu etkenlere karşı  verdikleri karşı koyma reaksiyonlarının açıklanması İnflamasyonun tüm detayları ile açıklanmasıKanser konusunda genel bilgi aktarımının sağlanması

Temel Anatomi                      Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi  ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi ,Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları vesindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemive kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

 

 

Temel Fizyoloji                      Kredi:3                       AKTS:5

Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan  ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi, Periferik sistemi,Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organları

 

Tıbbi Terminolji                     Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler.

 

Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji                       Kredi:3                       AKTS:5

Kinezyolojinin tanımı, hareket ve hareket tipleri, mekanik prensipler, kemiğin normal özellikleri ve kemiğin normal ve patolojik streslere fonksiyonel adaptasyonu, kemik hastalıkları; kollajen doku , kas ve kıkırdağın yapısı, mekanik özellikleri ve patokinetiği, synovial eklemlerin özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, eklemde sallanma ve kayma hareketi, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar.

 

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme                  Kredi:3                       AKTS:5

Kas iskelet sisteminin ve hasta hikayesinin değerlendirmesi ile ilgili temel kavramlar üzerine genel bir bakış açısı.

 

Nörofizyoloji               Kredi:3                       AKTS:6

Sinir sisteminin genel organizasyonu, duyusal ve motor eksen, Reseptörler ve reseptör potansiyeli, Somatik duyular; dokunma ve durum duyusu, Beyin Dalgaları, uyku ve Epilepsi, Otonom Sinir sistemi, Beyin Kana akımı, Serebrospinal sıvı ve Beyin Metabolizması, Limbik sistem ve Hipotalamus, Motor fonksiyonların korteks ve beyin sapından kontrolü, Dokunma duyusu ve ışı algılanması ve refleksler, görme optiği ve gözün optik yapısı, retinanın nöral yapısı ve sinirsel işlevi, görmenin merkezi nörofizyolojisi

 

Isı Işık ve Hidroterapi                      Kredi: 2                      AKTS:5

Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri-fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviole, laser’in fizyolojik etkileri, laser’in kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi uygulamaları dersin konularını içerecektir.

 

Nörolojik Fizyoterapi             Kredi:3                       AKTS:8

Nörolojik hastalıklarda, üst ve/veya alt motor nöronun ayrı ayrı veya birlikte zarar görmesi nedeniyle spastisite, kuvvet kayıpları, rijidite, hipotoni, paresteziler gibi farklı semptomlar görülebilir. Belirti ve bulguların çok geniş dağılım göstermesi nedeniyle bu hastalıkların her birinin özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir. Sinir sisteminde oluşan patoloji kişinin fonksiyonlarını etkiler ve bozukluk, özür ve engel kavramları ile adlandırılır. Patolojinin semptomları, nedenleri ve komplikasyonları iyi bir şekilde öğrenilmeli ve bunlara uygun olarak hazırlanan tedavi programları uygulanabilmelidir..

 

Manipülatif Tedavi                Kredi:3                       AKTS:5

Masajın tarihçesi, amaçları, genel prensipleri ve  masaj hareketlerinin uygulanması ve etkilerinin öğretilmesi amaçlanır. Sporda masaj, mekanik masaj metodları, Uyluk masajı, Diz ve ayak masajı, Kol-önkol ve el masajı, Alt sırt-üst sırt ve boyun masajı, Karın masajı ve Yüz masajı uygulamalarını içeren bu derste  öğrenciler spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri ile bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonlarını bilmeli ve pratik olarak uygulayabilmelidirler.

 

Elektroterapi             Kredi:3                       AKTS:5

Düz galvani akımının elde edilişi, İyontoforezis, Tıbbi ve Cerrahi Galvanizm, Modifiye Galvanik Akım, Elektrodiagnoz, Alçak Frekanslı Akımlar, Diadinamik Akımlar, Enterferansiyal Akımlar, Elektrik Şoku, Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu, Transkuteneal Elektrik Stimülasyonu, Ultra-Reiz ve Russian Akımlarının genel özellikleri, işleyiş mekanizmaları, mekanik ve fizyolojik etkileri, endikasyon ve kontraendikasyonları iyi bilinmelidir. Öğrencilere elektroterapi modalitelerine ait fiziksel prensipler, uygulama yöntemleri ve tehlikeler konusunda temel teorik ve pratik bilgiler verilmeli ve öğrencilerin tedavi yöntemlerini uygulama becerileri geliştirilmelidir.