Yükleniyor..

 

 

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Temel Sanat Eğitimi I             Kredi:3                       AKTS:5
Kompozisyon ve tasarımın temel ilke ve öğeleri; çizim ve anlatım teknikleri; malzeme çeşit ve kullanım teknikleri; renk teorisinin temel ilkeleri; ilkelerin ve malzemelerin uygulama pratikleri.

 

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım   Kredi:3                       AKTS:5
Bilgisayar destekli grafik tasarımda dijital imgelerle ilgili temel kavramlar, Adobe IIIustrator ve Adobe InDesign CS6 programının özelliklerinin kavranması

 

Tipografi                                Kredi:2                       AKTS:5

Yazının tarihsel süreç içindeki gelişimi ve yazı örnekleri, grafik sanatında tipoğrafinin yeri ve önemi, tipografik çalışmalar, sanat akımları ve tipografinin etkilerini göstermek

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Temel Sanat Eğitimi II                       Kredi:3                       AKTS:6
Kompozisyon ve tasarımın temel ilke ve öğeleri; çizim ve anlatım teknikleri; malzeme çeşit ve kullanım teknikleri; renk teorisinin temel ilkeleri; ilkelerin ve malzemelerin uygulama pratikleri.

 

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (İleri Düzey)      Kredi:3                       AKTS:4

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarıma Giriş I dersini başarı ile tamamlayan ögrenciler bu derste, öğrenmiş oldukları kavramları denemek fırsatını bulacaklardır. Ders, program bazındaki çalışmalarla başlayıp  bilgisayar ortamında grafik tasarım yapılması ile ilgili uygulamaları kapsar.Adobe Photoshop ve Adobe Flash programının özelliklerinin kavranması

 

İllüstrasyon                Kredi:2                       AKTS:5

İllüstrasyonun tanımı, kapsam ve özellikleri; illüstrasyonun farklı hedef kitlelere ve kullanım alanlarına göre farkları; illüstrasyon ve sanat akımlarının bağlantısı; illüstrasyonda başkalaşım, röprodüksiyon, yeniden yorumlama ve metinler arasılık; elde ve bilgisayar ortamında illüstrasyon üretim yöntemleri; illüstrasyon projeleri ve kritikleri. Teknikler ölçüsünde projeler ile dersin peikiştirilmesi.

 

Ambalaj Tasarımı                  Kredi:2                       AKTS:6
Ambalaj tasarim ilgili temel kavramlar, Ambalaj tasarimin artistik ilkeleri, Ambalaj tasarimin teknik ilkeleri, Ambalaj türleri, Ambalajin foksiyonlari, Ambalaj ve form iliskisi, layout hazirlama, Ambalaj tasarim ögeleri, Ambalaj tasariminda font, imaj kullanimi ve ilkeleri, Ambalaj tasarlama ve uygulama, Ambalaj tasariminda biçak ve katlama, Etiket tasarlama ve uygulama, Reklam ve ambalaj iliskisi, Ambalajin baskiya hazirlanmasi.

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Endüstri ve Reklam Grafiği               Kredi:4                       AKTS:8
Reklam kampanyasi, Reklam yaratma teknikleri, Brief hazirlama, Reklam fikri yaratma, Poster yaratma, Dergi ilani, Reklam mecralara uyarlanmasi, Gazete ilani, Brosur, Promasyon.

 

Web Tasarımı             Kredi:3                       AKTS:5

Web sitelerinin çalışma mantığını ve dilini anlatılır. Web tasarımı yapmak için kullanılan programlama dilinin özelliklerinin kavranması. Öğrencinin ilgi alanı göz önünde tutularak bir proje çalışması yürütülür.

 

Grafik Tasarım Proje            Kred:3            AKTS:5
Marka yaratma ilkeleri, Grafikte stilizasyon, sembol olusturma, Logo yaratma ilkeleri, Logoda tipografi, renk ve usluplar, Kurumsal kimlik elemanlari, Kartvizit yaratma, Kurumsal kimlikte uslup bütünlügü , Antetli kagit tasarimi, Zarf tasarimi, Irsaliye ve Fatura tasarimi, Eleman kimligi tasarimi, Araç giydirme, Dosya tasarimi, Baski öncesi hazirlik.

 

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                 Kredi:2                       AKTS:4

Is güvenliginin tanimi ve tarihçesi, Kaza olusumu ve çesitleri, Meslek Hastaliklari ve korunma yollari, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde is güvenligi, Is güvenliginde Koruyucular, Ilkyardim kurallari, Yangin ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenligi ve isçi sagligi mevzuati, Is Güvenligi Sorusturmasi

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu   Kredi:4             AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.