Yükleniyor..

 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Halkla İlişkiler                       Kredi:3                       AKTS:5

İletişimde etkinlik, halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerde hedef kitle, halkla ilişkiler ile ilişkili kavramlar, halkla ilişkilerin temel ilkeleri, halkla ilişkilerde kampanya süreci, halkla ilişkilerde medya ilişkileri, halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler ve sponsorluk, kriz yönetimi ve kriz iletişimi, kurum imajı ve itibar yönetimi, kurum içi halkla ilişkiler

 

Reklamcılığa Giriş                 Kredi:2                       AKTS:5

Dersin İçeriği temel kavramlar, iletişim, iletişim süreci, pazarlama ve pazarlama karması, reklam, reklama ait özellikler, tüketici şekilleri ve hedef kitle, reklam yapım nedenleri, reklam modelleri ve özellikleri reklam türleri, reklamın fonksiyonları. Reklam ortamları, reklam hedefe nasıl aktarılma biçimleri, kampanya, reklam kampanyası oluşum süreci, araştırma ve durum analizi, kampanya amaçlarının saptanması, reklam kampanyalarında temel yaratıcı stratejiler, araştırma, düşünce, uygulama televizyon reklam film yapım süreci.

 

Marka İletişimi Yönetimi                   Kredi:3                       AKTS:5
Marka ile ilgili kavramlar, marka imaji ve yaratimi, marka iletisim alanlari olan kisisel satis, satis gelistirme, satin alma noktasi iletisimi, satis gelistirme, dogrudan pazarlama, halkla iliskiler, reklam ve sponsorluk çalismalari, markalama stratejileri, tüketici davranisi yönlü marka iletisimi, sembolik ve islevsel markalara yönelik marka iletisimi, yeni medya ve marka iletisimi

 

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Görsel İletişim Uygulamaları             Kredi:2                       AKTS:5
Işık, Renk, Gölge, Nokta, Çizgi, Doku, Leke, Tonlama, Oran, Desen, Perspektif, Görsel İletişim İlkeleri, Tasarım Programları, Görsel İletişim Tasarımında Yaratıcılık, Kartvizit Tasarımı, Afiş Tasarımı, Broşür Tasarımı, El İlanı Tasarımı, Amblem Tasarımı, Logo-Type Tasarımı, Kurumsal Kitap Kapağı Tasarımı.

 

 

Medya Reklam Planlama ve Satın Alma                   Kredi:3                       AKTS:6
Stratejik Medya Planlaması, temel ve ileri medya planlama kavramları, medya izleme ölçümleri.

 

Tüketici Davranışı                 Kredi:3                       AKTS:5
Dersin sonunda öğrencinin tüketici satın alma kararlarını etkileyen kişisel, toplumsal ve durumsal faktörleri tanıması; tüketici davranışının belirleyicilerini tanımlayıp açıklayabilmesi; güdülemenin, algılamanın ve öğrenmenin tüketici davranışını nasıl etkileyebileceğini örneklendirmesi; tüketicinin tutumlarını oluşturan ve tutum değişikliğine yol açabilen etmenleri tanımlayabilmesi; tüketici karar alma sürecinde rol oynayan etmenleri tanımlayabilmesi ve sürecin aşamalarını sıralayabilmesi, pazarlama iletişimi örneklerinin hangi tüketici davranışı modellerine dayandırıldığını çıkarsaması, tüketici araştırmalarından edinilen bilginin pazarlama stratejisini nasıl yönlendirebileceğini açıklayabilmesi beklenir.

 

Reklam Çözümleme               Kredi:3                       AKTS:5
Reklam Kavramı ve yapısını açıklar, Anaakım İletişim Kuramlarını açıklar. Anlamlandırmayı Açıklar, Bir Tasarım Elemanı ve Sembolik Bir Öğe Olarak Renk Kavramını Açıklar, Tipografiyi Açıklar ve Nasıl Kullanılması gerektiğini İfade Eder, Reklam Stratejilerini Açıklar, Reklam Ajanslarının Nasıl Çalıştığını Açıklar, Reklam Analizlerinde Nelerin Nasıl Kullanıldığını Açıklar, Örnek Reklam Çözümlemeleri Açıklar.

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı                 Kredi:2                       AKTS:5
İletişim ve anlatımla ilgili temel kavramlar, etkili metin oluşturma yolları, metin yazarlığının halkla ilişkilerdeki yeri ve beklentiler, halkla ilişkilerde kullanılan yazı türleri; haber metni, basın bülteni, basın makalesi, röportaj, haber mektubu, broşür, el ilanı, davetiye, doğrudan postalama, gazete-dergiler, el kitapları, yıllık raporlar, kurumsal tanıtımı yazarlığı.

 

Halkla İlişkiler Kampanyaları                       Kredi:3                       AKTS:5
Kampanya kavramı ve aşamaları, araştırma ve durum analizi, amaç ve hedef belirleme, hedef kitle analizi, etkinlik yönetimi, medya ve mesaj planlama, rol dağılımı, takvim, bütçe, uygulama ve değerlendirme, kriz durumu ve kampanya geliştirme, sosyal sorumluluk kampanyaları, sponsorluk ve kampanya ilişkisi, halkla ilişkilerde etik değerler ve dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 

Reklam Senaryosu                 Kredi:3                       AKTS:5

Metin yazarlığının reklamcılıktaki konumu, senaryo yazım formatı yaratıcı stratejiler, ekoller, anlatım formları, televizyon reklam formatları, kamera açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, görüntüsel geçişler, ses unsuru ve türleri, prodüksiyon teknikleri, post-prodüksiyon, yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları, özel terimler, yazım sonrası aşama.

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu                 Kredi:4                       AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.