Yükleniyor..

 

 

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu     Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Genel Biyoloji   TAMAM       Kredi: 4                      AKTS:6

Canlılık ve Tanımı, Bilimsel Süreç (Hipotez, Teori, Kanun), Canlılardaki Kimyasal Bağlar( Hidrojen Bağı, Kovalent Bağ ve İyonik Bağ), Biyomoleküller( Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler), Hücre ve Organelleri, Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz Bölünme Aşamaları), Mendel Kalıtımı, Enerji, Fotosentez ve Solunum, Genetik, DNA’nın Yapısı, Replikasyon, Transkripsiyon Ve Translasyon

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi                Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi    TAMAM      Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur..

 

Acil Sağlık Hizmetleri I          TAMAM         Kredi:3                       AKTS:5  

Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri,  Sağlık Hizmetleri mevzuatları ve yönetmelikleri değerlendirmek, Acil Sağlık hizmetlerini değerlendirmek,  Türkiye’de Acil sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri teşkilat yapısını değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan formları incelemek, acil durumlarda görev organizasyonu yapabilmek,  olay yeri yönetimini sağlamak,  kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak, afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, hasta ve yaralının birincil değerlendirmesini yapmak,KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak..

 

Ambulans Servis Eğitimi I      Kredi:2                       AKTS:5

Ambulans ve Acil Bakım Elemanlarının Rol ve Sorumlulukları, Türkiye'de ve Dünya'da ambulans servis standartları, Acil Sağlık Hizmetleri Kayıt ve Raporlama, Trafik bilgisi, Ambulans Ekipmanları ve kullanma bilgisi, ,Ekipmanların Kontrolü, Hastayı Taşıma ve Hareket Ettirme Teknikleri, Triyaj sistemi, Kardiovasküler değerlendirme kriterleri, Solunum Değerlendirme Kriterleri, Dolaşım değerlendirme kriterleri, Modern acil yardım ekipmanları, Ambulans acil yardım ekipmanları,   Özel Malzemeler, doğum Seti, yanık seti, travma seti kullanım bilgisi geliştirmeleri amaçlanmıştır

 

 

 

Acil Sağlık Hizmetleri II         Kred: 3                       AKTS:5

Bu dersin sonunda öğrencinin birinci ve ikinci muayeneyi yapabilmesi ve değerlendirebilmesi, sistem muayenelerini yapabilmesi ve değerlendirebilmesi, solunum, kardiyovasküler, sinir ve dolaşım sistemine ait hastalıkları tanıyabilmesi ve EKG analizi öğrenmesi amaçlanmıştır

 

Ambulans Servis Eğitimi II                 Kredi:2                       AKTS:5

Bu dersin sonunda  teori olarak öğrenilen, ambulanstaki tüm acil yardım ekipmanlarının uygulama becerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Ambulans kurtarma sedyelerinin kullanımı, yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirme,  subkutan, ıntravenöz, muskuler enjeksiyon uygulama, ilaç hazırlama teknikleri ve uygulama, özel ilaçları hazırlayabilme, ıntrevenoz girişim uygulama, kan alma teknikleri, mesane kateteri uygulama, hava yolu ekipmanlarını kullanma ve uygulama becerileri, hava yolu açma manevralarını uygulayabilme, aspirasyon yapabilme, oksijen uygulama, traksiyon ateli uygulama, tansiyon ölçme, şeker aletini kullabilme,  yenidoğan, çocuk ve erişkinde  temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilme, monitör ayarları ve uygulamaları, EKG çekme gibi klinik beceri faaliyetlerinin uygulanması amaçlanmıştır.

 

Acil Hasta Bakımı I                Kredi:3                       AKTS:6                     

Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak, Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek, Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak.

 

Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları              Kredi:2           AKTS:5

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta taşıma teknikleri ilgili yeterlikler

 

Acil Hasta Bakımı II                                          Kredi:3           AKTS:8

Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri, Hasta veya Yaralıyı İzlemek,İlaç Uygulamak, Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Sindirim sistemi acilleri, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek, Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıklar- Diyabet, Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek, Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek ,Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak..

 

Farmakoloji               Kredi:3                       AKTS:5

Farmakolojide temel kavramlar, tanımlar, Farmakokinetik, Farmakodinami, Otonom Sinir Sistemi

İlaçları, Kardiyovasküler Sistem İlaçları Santral Sinir Sistemi İlaçları, Kemoterapötik ilaçlar, Solunum

Sistemi ilaçları, Sindirim sistemi ilaçları, Üriner Sistem İlaçları, Endokrin Fonksiyonları etkileyen

ilaçlar, Antipsikotik ilaçlar ve Duygu Durum Bozukluğu ilaçlarını kapsar..

 

Tıbbi Terminoloji                   Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler