Yükleniyor..

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YARIYIL

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON  (1+0) 0 (AKTS:1)

Dersin amacı üniversiteyi, kampüsü, akademik birimleri, idari birimleri, öğrenci kulüplerini tanıtmak; Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu, Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hakkında bilgi verme, ğrencileri akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmektir.

 

İŞLETMEYE GİRİŞ (3+0) 3 (AKTS:6)

Öğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme

 

SAYISAL BECERİLER (4+0) 4 AKTS :4

Matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak. Sayılar, cebir, denklemler, oran ve orantı, kümeler.

 

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ (3+0) 3 (AKTS:5)

Ölçme ve Birim Sistemleri, Yer Değiştirme, Hız, İvme, Bağıl Hareket, Kütle, Ağırlık Merkezi, Moment ve Denge, Sürtünme Kuvveti, İş, Kinetik ve Potansiyel Enerji, Özkütle, Basınç, Kaldırma Kuvveti, Isı ve Sıcaklık.

 

TEKNİK RESİM (1+3) 3 (AKTS:6)

Teknik resim araçları kullanarak çizim yapabilme, geometrik çizimler yapabilme, ölçek ve ölçülendirmeyi yapmaktır.

 

YAPI MALZEMELERİ (2+0) 2 (AKTS:4)

Yapı malzemelerinin tanımlayıcı ve özgül özellikleri, şekil değiştirme ve bozulma, ağaç türleri, ahşap ve ahşap ürünleri; püskürük, metamorfik ve tortul taşlar ve ürünleri; kilden üretilmiş malzemeler ile diğer bağlayıcı malzemeler; beton, hafif beton ve ürünleri; demir, çelik ve aliminyum alaşımları ve ürünleri;  cam ve cam ürünleri; plastikler, ısı ve su yalıtımı malzemeleri.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2+1) 3 (AKTS:4)

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, işletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler kısayollar, uygulamalar, işlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

 

İKİNCİ YARIYIL

HUKUKUN TEMELLERİ (2+0) 2 (AKTS:5)

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı, hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri.

 

YAPI STATİĞİ VE MUKAVEMET (2+1) 3 (AKTS:5)

Yapı sistemleri ve davranışları hakkında bilgi vermek, dış yükler altında yapı elamanlarında meydana gelen iç kuvvetlerin ve deplasmanların nasıl hesaplanacağını göstermektir. Yapıların taşıyıcı sistemlerinin analizi ve tasarımı için teori ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde sunmak. Sistemlere etki eden dış yük çeşitleri tekil, yayılı yük, eksenine indirgenmiş moment verilir. Yükleme şekillerine göre ortaya çıkan zorlanma ve gerilme çeşitleri incelenir. Çubuk taşıyıcı sistemlerde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanarak ve kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi. Dış etkiler, denge denklemleri, kesit tesirleri, sistemlerin sabit yüklere göre hesabı ve izostatik sistemler.

 

MESLEK RESMİ (1+3) 3 (AKTS:6)

Mimari Proje için gerekli paftaların (planlar, düşey kesitler, görünüşler, detay resimleri) temel çizim ilkelerini kavrayabilme. Projeleri okuyarak yorumlama yapabilme. Mimari proje resimlerini tekniğine uygun olarak elle ve resim gereçleriyle çizebilmek için gerekli uygulamalar.

 

 

BETON TEKNOLOJİSİ (2+1) 3 (AKTS:5)

Bir yapı malzemesi olarak betonu tanıtmak ve çeşitli parametrelerin beton dayanımını nasıl etkilediğini kavratmaktır. Çimento, Agrega, Su, Beton, Beton Tasarımı

 

YAPI TEKNOLOJİSİ (3+0) 3 (AKTS:5)

Yapı kavramını tanıtmak ve günümüzdeki yapı teknolojisini,  yapının doğuşundan kullanımına kadar olan sürecini kapsayacak biçimde öğrencilere aktarmaktır. Yapı, zemin, taşıyıcı sistem tipleri, duvarlar, taşıyıcı olmayan diğer yapısal elemanlar.

 

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI (2+0) 2 (AKTS:4)

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standartın üretim ve hizmet sektöründe önemi, toplam kalite yönetimi, ölçme, analiz, iyileştirme, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetimi, kaynak yönetimi, EFQM mükemmellik modeli.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

BETONARME (3+1) 4 (AKTS:8)

Betonarme bir kesit için Normal kuvvet, eğilme momenti ve kesme kuvveti tesirlerine göre gereken donatıları hesap etmek. Betonarme, Beton, Donatı, Kesme Donatısı, Eğilme Donatısı, TS – 500, Türk Deprem Yönetmeliği 2007.

 

YAPI METRAJ VE MALİYETİ (2+1) 3 (AKTS:5)

Bir yapı için proje üzerinden veya saha ortamında gerekli ölçümlerin yapılarak yapı maliyet hesabının çıkartılması, Metraj, Yapı Metrajı, Beton Metrajı, Donatı Metrajı ve Kalıp Metrajı.

 

 

 

YAPI TESİSATI BİLGİSİ (2+1) 3 (AKTS:5)

Bir yapının modern konfor ihtiyacının karşılanabilmesine olanak sağlayacak olan tesisat çeşitlerinin tanıtılması ve bir bina inşası sırasında tesisatla ilgili sorunların ortaya çıkmaması için gereken hususlar hakkında gereken bilgilerin verilmesi. Sıhhi Tesisat, Armatürler, Tahliye Sistemleri, Atık Su Tahliyesi, Isıtma Sistemleri, Elektrik Tesisatı.

 

İNGİLİZCEDE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA (4+0) 4 (AKTS:4)

Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesinde iş, çalışma, seyahat alanlarında ve uluslararası iletişimde gerekli yabancı dil becerilerini kazandırmak.

 

GENEL İLETİŞİM (2+0) 2 (AKTS:4)

İletişim Kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI  (2+0) 2 (AKTS:4)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı ve Önemi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maliyetler

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

STAJ (0+2) 0 (AKTS:15)

Mesleki bilgi ve becerilerin bir işyerinde uygulamalı eğitim ile pekiştirilmesi.

 

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA  (0+2) 4 (AKTS:7)

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

 

TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA  (4+0) 4 (AKTS:4)

Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, dünya dilleri, türk dili ve türk dilinin yayılma alanları, türkçe ses bilgisi, türkçenin şekil bilgisi, türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebi türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler.

 

ATATÜRK İLKELERİ MODERN TÜRKİYE’NİN OLUŞUMU (4+0) 4 (AKTS:4)

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu, kimlerle ve ne için savaşıldığını, hangi düşünce temeli üstüne oturtulduğunu ve çağdaş bir devlet ve toplum olabilmek için nelerin yapıldığını açıklamaktadır.