Yükleniyor..

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu    Kredi:4            AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Ergonomi                   Kredi:3                       AKTS:6

Ergonominin Tanımı ve Önemi İnsan Faktörleri ve İş Verimliliği Anatomi Çalışma Ortamındaki Fiziksel Koşullar Kontrol ve Kumanda Düzenekleri Çalışma ve Dinleme Süreleri -Yüklenme ve Zorlanma İş Gerilimi, Yorgunluk ve Bıkkınlık Çalışma Enerjisi ve İşlerin Enerji Gereksinimler Ergonominin İş Güvenliği İlişkisi Ergonominin Meslek Hastalıkları İlişkisi Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı ve İşyerlerinde Ergonomik İnceleme Ergonomi ve Kalite Kontrol İlişkisi

 

Yönetim ve Organizasyon                  Kredi:3                       AKTS:5

Yönetim Ve Organizasyon İle İlgili Kavramlar, Yönetimin Özellikleri, Yönetim Ve Organizasyon Teorilerinin Tarihsel Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Örgütsel Yapı, Organizasyonlarda İletişim, Motivasyon, Liderlik.

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi            Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur.

 

 

 

Acil Sağlık Hizmetleri I                      Kredi:3                       AKTS:5

Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri,  Sağlık Hizmetleri mevzuatları ve yönetmelikleri değerlendirmek, Acil Sağlık hizmetlerini değerlendirmek,  Türkiye’de Acil sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri teşkilat yapısını değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan formları incelemek, acil durumlarda görev organizasyonu yapabilmek,  olay yeri yönetimini sağlamak,  kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak, afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, hasta ve yaralının birincil değerlendirmesini yapmak, KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak

Kimyasallar ve Tehlikeleri                 Kredi:4                       AKTS:6

Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

 

Meslek Hastalıkları                Kredi:3                       AKTS:5

İşyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler; çalışma ortamı gözetimi; işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler; gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi; iş ortamında bulunan kimyasal ve organik tozlar, gazlar ve etkileri; enerji ve ağırlık kontrolü; dengeli beslenme, yaşam boyu spor.

 

Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları                      Kredi:2                       AKTS:4

İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri anlamları (İşaret levhaları, Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, El işaretleri),Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri, Sağlık ve güvenlik işaretlerinin şekilleri, Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim

 

İş Güvenliği Mevzuatı ve İş Güvenliği Eğitim Metodları      Kredi:3             AKTS:8

İş Güvenliği Mevzuatında Temel Kavramlar, İSG Mevzuatında İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İsg Mevzuatında İş Güvenliği Uzmanlığı, İsg Mevzuatında İş Yeri Hekimliği Ve Diğer Sağlık Personeli, İsg Mevzuatında Kurum Ve Organizasyonlar, İsg Mevzuatında İş Göremezlik Ve Malûliyet, İsg Mevzuatında Fiziksel Riskler, İsg Mevzuatında Kimyasal Riskler, İsg Mevzuatında Biyolojik Ve Psikolojik Riskler, İsg Mevzuatında Özel Politika Gerektiren Gruplar, İş Güvenliği Eğitim Metodları, İSG Politikası.

 

Bina Yönetim Sistemleri ve Acil Durum Yönetimi    Kredi:3                       AKTS:5

Binalarda Bunulması Gereken Temel İsg Tedbirleri, Bina Tabanlarında Uyulması Gereken İsg Kuralları, Bina Korkuluklarında Uyulması Gereken İsg Kuralları, Binalardaki Fiziksel Ve Mekanik Faktörler (Gürültü, Titreşim, Radyasyon), Binalarda Kimyasal Faktörlere İlişkin İsg, Binalarda Toz Faktörüne İlişkin İsg, Binalarda Elektrik Faktörüne İlişkin İsg, Binalarda Malzeme Taşıma, Depolama Ve İstiflemede İsg, Patlayıcı Ortamlar Ve Yangına Karşı İsg, Barınma, İkamet Ve İaşe Yerlerinde İsg, Altyapı Tesislerinde Ve Afetlerde İsg, Binalarda Aydınlatmaya İlişkin İsg, Binaların İşletme, Bakım Ve Onarımında İsg, Yapı Malzemelerinin Kullanımında İsg, Hırsız Güvenlik Sistemleri, Bina İçi Haberleşme Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Dokümantasyon, Doküman ve Veri Kontrolü, Acil Durumlara Hazırlık, Olaylar ve Uygunsuzluklar, Düzeltici -Önleyici Faaliyetler, Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi, OHSAS 18001 / ISO9001:2000 Kalite Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, İş Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Neden Önemlidir?, OHSAS 18001 İSİG Yönetim Sistemi- Şartlar, İş Kollarına Bağlı Olarak İş Yerlerinin İSG Değerlendirmesinin Yapılması, Yerinde Uygulanması, Sonuçlar ve Bilgisayar Ortamında Değerlendirme ve İstatistiki Sonuçların Oluşturulması, Risk Değerleme Yöntemleri.

 

Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği                       Kredi:2                       AKTS:5

İş Güvenliği, Ölçme ve Cihaz İlkeleri, Doğru Akım Ölçmeleri, Alternatif Akım Ölçmeleri, Güç ve İş (Enerji) Ölçmeleri, Devre Elemanları ve Parametrelerin Ölçülmesi, Mekanik Ölçümler, Endüstriyel Ölçmeler