Yükleniyor..

 

MÜFREDAT

 

MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

 

Akademik ve Sosyal Oryantasyon (Academic and Social Oriantation) Kredi:0     AKTS:1

 

·         İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu’nun Tarihçesi

·         İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yönetim Şeması

·         Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı ve Görevleri)

·         Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı ve Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler

·         Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama

·         Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı ve Görevleri)

·         İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

·         Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği

·         Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri)

·         İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği

 

 

İşletmeye Giriş (Introduction to Business)             Kredi:3           AKTS:6

 

·         İşletmecilikle ilgili temel kavramlar

·         İşletme çeşitleri

·         İşletme sistemi

·         İşletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme

 

 

Sayısal Beceriler (Numerical Skills)             Kredi:4                       AKTS:4

 

·         Temel Kavramlar (Sayı basamakları, sayı sistemleri)

·         Bölme-Bölünebilme (Asal çarpanlara ayırma, EBOB - EKOK)

·         Rasyonel Sayılar

·         Üslü Sayılar

·         Köklü Sayılar

·         Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma ve I. Dereceden Denklemler

·         Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer

·         Oran-Orantı ve Ortalamalar

·         Problemler (Sayı Problemleri, Kesir Problemleri, Yaş Problemleri,  Yüzde - Faiz Problemleri, Karışım Problemleri, İş ve Havuz Problemleri, Hareket Problemleri)

 

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri          (Scientific Principles of Technology) Kredi:3                      AKTS:5

·          

·         Ölçme ve Birim Sistemleri, Fiziksel Büyüklükler

·         Kinematik (Yer Değiştirme, Hız, İvme,…)

·         Dinamik (Kuvvet, Newton Yasaları, Sürtünme Kuvveti, Ağırlık, Kütle)

·         Denge (Moment, Kütle ve Ağırlık Merkezi)

·         İş ve Enerji (Enerjinin Dönüşümü, Korunumu, Güç, Verim, Potansiyel ve Kinetik Enerji)

·         İtme ve Momentum

·         Akışkanlar (Basınç, Viskozluk (Viskozite), Archimedes Prensibi, Süreklilik (Kütlenin Korunumu))

 

 

 

 

Teknik Resim (Technical Drawing)             Kredi:3                       AKTS:6

 

·         Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi

·         Çizim araç ve gereçleri

·         Yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri

·         Geometrik çizim yapmak, görünüş çıkarma ve izdüşümü kavramının tanımı ve sınıflandırılması, izdüşümü düzlem çeşitleri

·         Ölçülendirme yapmak

·         Perspektifin tanımı ve önemi, tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi, dairenin perspektifi

·         Kesit almanın tanımı ve önemi, kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri, kesit uygulamaları

·         Toleranslandırma

·         Yüzey işleme işaretleri

 

 

Malzeme Bilimi (Materials Science)            Kredi:2                       AKTS:4
 

·         Malzeme Bilimi’ne Giriş

·         Malzemelerin Atomsal Yapısı ve Özellikleri

·         Kristal Yapılar ve Kristal Yapı Kusurları

·         Malzemelerin Deformasyonu

·         Alaşımların Yapısı

·         Faz Diyagramları

·         Demir-Karbon Alaşım Sistemi

·         Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemler

·         Alaşımlı Çelikler

·         Metallerin Korozyonu

·         Malzeme Muayenesi

 

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Information Technology)     Kredi:3                       AKTS:4

 

·         Bilgi teknolojileri temel kavramlar

·         Bilgi toplumu

·         Bilgisayar örgütlenmesi

·         Bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar

·         Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi

·         İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak ögeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi

·         Menüler, kısayollar, uygulamalar, işlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı

·         Bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, internetin kullanımı, www, browserlar, FTP, Arama Motorları, e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukukun Temelleri (Fundamentals of Law)                        Kredi:2                       AKTS:5

 

·         Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları

·         Kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı,

·         Hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı

·         Hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması,

·         Hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri

 

 

Makine Elemanları (Mechanical Components)                   Kredi:3                       AKTS:6

 

·         Temel Bilgiler (Makine Elemanlarına Giriş, Makine Elemanlarında Başlıca Gerilmeler, Makine Elemanlarının Şekil Değiştirmesi, Malzeme Bilgisi, Konstrüksiyon Esasları, Bağlama Elemanları)

·         Sökülemez Bağlantı Elemanları (Perçin, Kaynak, Lehim Bağlantıları ve Yapıştırma ile Bağlama),

·         Sökülebilen Bağlantı Elemanları (Civatalar, Kamalar, Mil ve Göbek Bağlama Elemanları),

·         Pim ve Perno Bağlantıları

·         Taşıma Elemanları (Akslar ve Miller)

·         Destekleme Elemanları (Kaymalı Yataklar, Yuvarlanmalı Yataklar (Rulmanlar))

·         Enerji Depolama Elemanları (Yaylar)

·         İrtibat Elemanları (Kavramalar ve Kaplinler)

·         Güç ve Enerji İletim Mekanizmaları (Kayış-Kasnak Mekanizmaları ve Zincir Kasnak Mekanizmaları)

·         Dişli Çarklar Tanımı, Çeşitleri ve Kullanım Alanları

 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım-I (Computer Aided Design-I)            Kredi:2                       AKTS:5

 

·         Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla Bilgisayar Destekli Tasarım (B.D.T) yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçmek

·         Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapılması. Temel çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizimi ve çizimlere yazı eklenmesi

·         Düzenleme komutlarını kullanabilme, çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme, çizim elemanlarını çoğaltma, ölçülendirme ayarlamasını yapma, ölçülendirme komutlarını kullanma, ölçüleri değiştirme, yüzey işleme işareti ekleme ve tolerans ekleme

·         Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirleme, yazdırma ölçeğini seçebilme

 

 

İmal Usulleri (Mnaufacturing Processes)    Kredi:3                       AKTS:5
 

·         Kaynak Tekniği

·         Metal Üretim Tekniği

·         Döküm Tekniği

·         Plastik Şekil Verme Tekniği

·         Talaşlı İmalat Tekniği

·         Toz Metalurjisi

·         Elektro-Erozyon ile İşleme (EDM) Tekniği

·         Elektro-Kimyasal İşleme (ECM) Tekniği

 

 

Hidrolik ve Pnömatik sistemler (Hydraulic-Pneumatic Systems) Kredi:3            AKTS:5

 

·         Hidroliğin Temel Prensipleri

·         Basınç ve Alan İlişkisi

·         Yağ Deposu

·         Hidrolik Pompalar

·         Hidrolik Silindirler

·         Valfler (Yön Denetim (Kontrol) Valfleri, Basınç Kontrol Valfleri (Şalterleri), Akış Kontrol Valfleri, Açma-Kapama Valfleri)

·         Akümülatörler

·         Hidrolik Yağlar ve Hidrolik Filtreler

·         Hidrolik ve Pnömatik Devre Elemanları

·         Hidrolik ve Pnömatik Devre Çizimi

 

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları (Quality Management Systems and Standarts) Kredi:2                     AKTS:4

 

·         Kalite kavramı

·         Standart ve standardizasyon

·         Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi

·         Toplam kalite yönetimi

·         Ölçme, analiz, iyileştirme

·         Yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları iş sağlığı ve güvenliği standartları,

·         Kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetimi, kaynak yönetimi, EFQM mükemmellik modeli

 

 

Bilgisayar Destekli İmalat (Computer Aided Manufacturing) Kredi:3                  AKTS:8
 

·         Bilgisayar Destekli İmalata Giriş

·         CAM Gelişimi ve Kullanılan Yazılımlar

·         Sayısal Denetim (NC Kontrol), Sayısal (Nümerik) Denetimli Tezgâhlar

·         CNC Programlamaya Giriş, Doğrudan Nümerik Kontrol ve CNC’ye Dosya Aktarımı

·         Kesici Takımlar, Robotik, Talaşlı İmalat Dışı Alanlar için Bilgisayar Destekli İmalat

·         İmalatta Kurumsal Kaynak Planlama

 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım-II (Computer Aided Design-II) Kredi:2                  AKTS:5

 

·         Bilgisayar Destekli Katı Modelleme Programları

·         2-Boyutlu Çizimler, Makine Elemanlarının Çizimleri

·         Montaj Resimlerin Oluşturulması, Çizgi, Yüzey ve Hacimlerin Oluşturulması

·         3-boyutlu yüzey modelleme, 3-boyutlu  model montajı

·         3-boyutlu modelin teknik resmini oluşturmak, temel görünüşün oluşturulması, yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve görünüşlerin ölçülendirilmesi

 

 

 

 

 

Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme (Reverse Engineering and Rapid Prototyping) Kredi:3                 AKTS:5
 

·         Tersine mühendisliğe giriş

·         tersine mühendislik için kullanılan yöntemler ve teknikler

·         3 Boyutlu lazer tarayıcı ile otomasyon, donanım ve yazılım

·         Bir tersine mühendislik sisteminin seçilmesi, hızlı prototiplemeye giriş, tersine mühendislik ve hızlı prototipleme arasındaki bağıntı, otomotiv endüstrisinde tersine mühendislik, uzay endüstrisinde tersine mühendislik, medikal aletler endüstrisinde tersine mühendislik

·         Tersine mühendisliğin hukuki boyutları, tersine mühendisliğin uyarlanmasının önündeki engeller

 

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma (Critical Reading and Writing in English) Kredi:4 AKTS:4

 

·         Derse giriş ve milletler

·         Soru yapıları

·         Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma

·         Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri

·         Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar

·         Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman

·         Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri

·         Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme

 

Genel İletişim (General Communication)           Kredi:2                                         AKTS:4

 

·         İletişim kavramı

·         İletişim süreci

·         Sözel iletişim, sözsüz iletişim

·         Bireylerarası iletişim

·         Grup iletişimi

·         Örgüt içi iletişim

·         Kitle iletişimi

·         Çevrimiçi iletişim

·         Kültürlerarası iletişim

 

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (Occupational Safety and Health) Kredi:2                  AKTS:4

 

·         İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi

·          Kaza oluşumu ve çeşitleri

·          Meslek hastalıkları ve korunma yolları

·         Ergonomi

·         Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği. İş güvenliğinde koruyucular

·         İlk yardım kuralları

·         Yangın ve patlamalarda güvenlik önlemleri

·         İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Mevzuatı. İş Güvenliği Soruşturması

 

 

Staj (Internship)                     Kredi:0                       AKTS:15

 

·         İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar

 

 

Yönlendirilmiş Çalışma (Guided Study)                    Kredi:4                       AKTS:7

 

·         Yönlendirilmiş çalışma teknikleri

·         Konu araştırma (literatür araştırması)

·         Konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme

·         İçerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması

·         Çalışmanın yazımı

·         Çalışmanın değerlendirilmesi ve çalışmanın teslimi

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma (Critical Reading and Writing in Turkish) Kredi:4 AKTS:4

 

·         Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi

·         Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları

·         Türkçe’nin ses bilgisi, Türkçe’nin şekil bilgisi, Türkçe’nin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler

 

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu (Principles of Atatürk and Formation of Modern Turkey)    Kredi:4               AKTS:4

 

·         I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması

·         Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış

·         Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele

·         Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

·         1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı

·         Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi