Yükleniyor..

 

 

MODA TASARIM PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                 Kredi:2                       AKTS:4

Is güvenliginin tanimi ve tarihçesi, Kaza olusumu ve çesitleri, Meslek Hastaliklari ve korunma yollari, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde is güvenligi, Is güvenliginde Koruyucular, Ilkyardim kurallari, Yangin ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenligi ve isçi sagligi mevzuati, Is Güvenligi Sorusturmasi

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu   Kredi:4             AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Modada Temel Tasarım Yöntem ve İlkeleri              Kredi:3                       AKTS:5

Tasarımın doğasını ve ilkelerini tanımlamak, endüstriyel tasarımlardan örnekler, Tasarım ilkelerinin gerekliliğinin tartışılması, tasarım yaparken sıkça yapılan hatalar. Değişik tasarım prensiplerinin birbirleriyle etkileşimi. Tasarım aktarım yöntemi geliştirmek. Tasarımın dilinin, bir ilham kaynağı seçiminden başlayarak adım adım öğrenilmesi ve uygulamaların bu prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

 

Moda Eğilimleri                     Kredi:3                       AKTS:5

 Kuramsal temeller doğrultusunda,  moda kavramın sınırlarını çizmek,  moda döngüsü,  moda kuramları, moda trendleri ve bu trendlerin öngörü çalışmalarını açıklamak. Sanat akımlarını inceleyerek sanat ve moda ilişkisini kurmak. 

 

Temel Kalıp Teknikleri I                    Kredi:3                       AKTS:5

Giysi üretiminin temelini oluşturan bu ders, öğrencilerimizi hayallerindeki bir giysiyi doğru orantıda tasarlamaları ve geliştirmelerine,imkân verir. Giysi atölyemizde profesyonel teknik ekip desteğiyle uygulanan bir derstir. Öğrencilerimiz, etek, bluz, ceket gibi temel giysi bazı kalıplarını oluşturmayı, ölçülendirmeyi ve farklı beden serilerine adapte etmeyi öğrenirler. Hazırladıkları bazı kalıplar üzerinden singer ve overlok makinalarda temel dikiş teknikleriyle uygulama becerilerini

geliştirirler.

 

 

Temel Kalıp Teknikleri II                  Kredi:3                       AKTS:5

Giysi üretiminin temelini oluşturan bu ders, öğrencilerimizin hayallerindeki bir giysiyi doğru orantıda tasarlamaları ve geliştirmelerine imkân verir. Giysi atölyemizde profesyonel teknik ekip desteğiyle uygulanan bir derstir.Öğrencilerimiz, etek, bluz, ceket gibi temel giysi bazı kalıplarını oluşturmayı, ölçülendirmeyi ve farklı beden serilerine adapte etmeyi öğrenirler. Hazırladıkları bazı kalıplar üzerinden singer ve overlok makinelerde temel dikiş teknikleriyle uygulama becerilerini geliştirirler.

 

Tekstil Malzeme Bilgisi                      Kredi:2                       AKTS:4

Tekstil yüzeyleri oluşturmada kullanılan doğal ve sentetik malzemeler (pamuk, yün, keten, naylon, polyester vs.) ve bu malzemelerin ne gibi aşamalardan sonra iplik haline geldiği incelenir. Hangi malzemeye ne gibi işlemler uygulandığı etüd edilir. Sektörde yoğun kullanılan kumaş ve malzemeler incelenir.

 

Temel Dikim Teknikleri                     Kredi:3                       AKTS:6

Hazır giyim üretiminde kullanılan temel dikim ve dikiş tekniklerinin model özellikleri, kumaş özellikleri ve kullanım amacına göre sınıflandırılması, temizleme teknikleri, kapama teknikleri, yırtmaç teknikleri, cep teknikleri gibi teknik uygulamaların öğrenciye aktarıldığı derstir. Bu dersin sonunda: Öğrenciler, Temel Kalıp Teknikleri dersinde hazırlanan kalıplarla, çeşitli dikiş teknikleri kullanarak Dikiş Atölyesi’nde uygulamalar yapar

 

Moda Tasarım Süreçleri ve Model Tasarımı             Kredi:3                       AKTS:6

Bu modülde öğrenci  ilham kaynakları ile tema yaratma ve tasarım fikirleri oluşturmayı kavrar. Tasarım süreçlerini desteklemek üzere araştırma yapar, bilgi ve malzeme toplayarak arşivleme yapmayı öğrenir. Oluşturulan fikirlerin sunulması ve uygulamaları konusunda yetkinlik kazanır.

 

Bilgisayar Destekli Model Tasarımı               Kredi:2                       AKTS:8

Ana dokumalar ve örgüler, renk efektleri, kumaş tipleri, üretim tipleri, üretim planlaması ve kapasite analizi göz önünde tutularak tasarımlar oluşturulur. Bu tasarımlar minyatür tezgâhlarda çeşitli kumaş dokumaları ile uygulanır. Bilgisayar ortamında komplike kumaş tasarımları ve uygulamaları yapılır, değerlendirilir

 

Drapaj                        Kredi:3                       AKTS:5

Bu ders ile öğrenciye drapaj tekniği ile temel beden, etek, bluz ve elbise kalıpları hazırlama yeterlikleri kazandırmayı ve muhtelif kumaşları kullanarak uyguladıkları modellerle yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlar.

 

Koleksiyon Hazırlama            Kredi:3                       AKTS:5

Koleksiyon hazırlamada tasarım öge (silüet, çizgi, renk, doku) ve prensipleri (uyum, denge, bütünlük, ritim, vurgu), pazar araştırması verilerini (tüketici profili, gelişmelere uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimleri, pazarlama teknikleri, vitrin ve moda gösterileri, sipariş, satış imajı ve genel etki) dikkate alınarak tema (moda eğilimleri, gelecek ile ilgili yayınlar, renk ve kumaş trendleri, tasarımcı çalışmaları, periyodik giysi modeller müzeler ve geleneksel giysi) belirleme, renk ve malzeme panosu hazırlama. Pazar verilerine ve temaya uygunluk ölçütleri dikkate alınarak, 2 boyutlu model çizimleri yapılır ve varyasyonlarını geliştirilir. İşletmenin üretim tarzı, üretim olanakları, rekabet koşulları, satış bilgileri vb. dikkate alınarak, model çizme, üretimine karar verilen modelleri seçme, seçilen modellerin kalıplarını hazırlama, model özelliğine uygunluğunun denenmesi, üretilecek modellerin teknik çizimleri (ölçü, oran, dikiş detayları, aksesuar özellikleri dikkate alınarak) yapma, kalite ölçütlerini belirleme, üretim kalıplarını hazırlama (astar, tela vb.) ve iş planını hazırlama. İş planına uygun üretim yapma (kesim, dikim).