Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

 

 

ODYOMETRİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF 1.YARIYIL (GÜZ)

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON

 

Kredi : 0

Akts   : 1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Kredi : 3

Akts   : 4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kredi : 3

Akts   : 4

 

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

İŞİTME-KONUŞMA ANATOMİSİ FİZYOLOJİSİ

KREDİ: 2

AKTS:5

İşitme ve konuşma tanımı. İşitme ve konuşma ile ilişkili yapılar. Duysal işlemleme. Kulağın bölümleri. Kemikler, östaki borusu ve işlevleri. İç kulağın yapısı. Kemik ve zar yapılar, birbirleri ile ilişkileri. Koklea. Ses ve özellikleri. Sesin iletimi. Orta kulakta amplifikasyon.Kokleada tüy hücreleri ve uyarılma. İşitme yolları ve bağlantıları. İşitme algısının oluşumu. İşitme testleri. İşitme bozuklukları. Wernicke alanı. Broca alanı. Bağlantı yolları.

 

İŞİTME VE ÖLÇME II

KREDİ: 2

AKTS:5

İşitme fizyolojisi.  Ses ve özellikleri. Odyometrik düzenlemeler. İşitme ölçme teknikleri. Timpanometrik tetkik ve Stapes refleksi. Odyometrelerin kullanışı ve uygulanacak testler. Odyometrik muayene prensipleri. Odyometrist hasta ilişkileri. Hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri. Maskeleme prensipleri. Odyometri testi  yorumlama prensipleri Gürültüye bağlı işitme kayıpları. Odyo Acilleri, Otoakustik Emisyon.

TIBBİ TERMİNOLOJİ

Kredi : 3

Akts   : 5

 

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler.

 

SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER

KREDİ: 2

AKTS: 6

 

Ses fiziksel enerji cinslerinden biridir, bir titreşim enerjisidir. Ses, hava basıncındaki küçük, titreşimsel değişikliklerinin iletimi ile karakterizedir. bu titreşimlerin, spesifik bir ses alıcısı olan kulağa ulaşması sonucunda işitme hissi ortaya çıkar. ses ile ilgili fizik alanına akustik adı verilir. bu fizik stimuluslar ile karşılıklarında oluşan sübjektif (psikolojik) olaylar arasındaki kantitatif ilişkileri inceleyen bilim dalına psikoakustik adı verilir. derste, sesin özellikleri akustik alanında incelenecektir ve işitme testlerinde kullanılan kavramların öğretilerek temel bilgi seviyesinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

II.YARIYIL (BAHAR)

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI

 

Kredi : 2

Akts   : 4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli.

 

HUKUKUN TEMELLERİ

Kredi : 2

Akts   : 5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri.

 

İŞİTME VE ÖLÇME II

 

Kredi : 2

Akts   : 5

Akustik, anatomik, fizyojik, gelişimsel ve sosyal açıdan normal işitme. İşitsel patolojilere giriş. Otoskopik muayene. Akustik admittansmetri. Timpanometri ve stapes refleksi. Saf ses odyometri ve maskeleme. Konuşma Odyometri ve maskeleme. Serbest-Alan testleri. İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları. Otoakoustik Emisyonlar. Odyometrik Yorumlama. Odyolojik Değerlendirme.

 

OBJEKTİF TEST YÖNTEMLERİ

 

Kredi : 3

Akts   : 5

 

Değişik patojenlerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması. Elektroakustik impedans, Tone Decay, SISI, Bekesy ve Recruitment testleri. Fonksiyonel, Psikojenik orjinli işitme kayıplarının ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri. Simülasyon testleri. Konuşma testleri. Koopere olamayan küçük yaştaki çocukların subjektif testleri. Serbest alan ve oyun testleri

 

KONUŞMA GELİŞİMİ

Kredi : 2

Akts   : 5

Dil ve konuşma gelişimine giriş, Dil ve konuşma gelişimini etkileyen faktörler, Çocuklarda işitme kaybının erken tanısının önemi, Türkiye de yeni doğan İşitme taraması programı,

Erken tanı ve erken müdahale, Çocuklarda işitmenin değerlendirilmesi 1, Çocuklarda işitmenin değerlendirilmesi 2, Elektrofizyolojik testler, Çocukta Konuşma ve Dil Gelişimi Kontrol Listesi, İşitme Cihazları 1, İşitme cihazları 2, Otoakustik emisyonlar, Çocuk Neden Geç Konuşur. Konuşma Terapisi

 

İŞİTME VE CİHAZ EKİPMANLARI

Kredi : 2

Akts   : 5

 

İşitme cihazlarının temel kullanım amaçları, iletişim tipi işitme kaybı.Sensörinöral işitme kaybı, Binaural işitme kaybı.işitme cihazlarının bölümleri, İşletmesine göre işitme cihazları,kulak içi işitme cihazları,kulak arkası işitme cihazları.CROS ve BİCROS işitme cihazları.İşitme cihazında ilk adım.İşitme cihazının objektif değerlendirilmesi.İşitme cihazına ulaşmak.İşitme cihazı kullanım hedefi.İşitme cihazı kullanıcısının tanınması.İşitme cihazına alışma.Doğallığın korunması.Kemiğe Implante edilebilir işitme cıhazları.Elektromanyetik orta kulak ımplantları.Koklear ımplant parçaları.Koklear iplant cerrahisi.Bilateral Koklear implantasyon. İşitme beyin sapı implatı,Kumanda kombi cihazları.telsizler,infrarotındüksiyon iletim anaratları. FM sistemin faydaları.