Yükleniyor..

 

 

PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Temel Mikrobiyoloji              Kredi:2                       AKTS:4

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele

 

Tıbbi Biyoloji             Kredi:3                       AKTS:6

Canlı ve canlı bilimi, hücre, hücrenin kimyasal bileşimi, kalıtsal materyalin yapısı, hücrenin enerji metabolizması, canlıların oluşumu ve hayatın devamı,ökaryotik DNA’nın organizasyonu, Mendel genetiği, kalıtsal hastalıklar, prenatal tanı, genetik danışma

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi   TAMAM       Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur.

 

Tıbbi Terminoloji       TAMAM         Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler.

 

Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi                     Kredi:2                       AKTS:5

Fizyoloji Tanımı, insan vücudunun yapısal oragnizasyonu, homeostasız, metabolizma, hücre fiyolojisi, hücre zarında madde alışverişi,uyarılabilir dokular, iskelet kası fizyolojisi, iskelet kasının yapısı, iskelet kasında kasılma şekilleri, iskelet kası metabolizması, iskelet kasında enerji kaynakları, kalp kası fizyolojisi, kalp kasının yapısı, kalp kasında kasılma şekilleri, kalp kası metabolizması, kalp kasında enerji kaynakları, düz kas fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, kalbin anatomik yapısı, kalp kasının fizyolojik anatomisi, kalbin elektriksel asktivitesi, kardiyak output (kardiyak çıkışı) atım hacmi kapiller damarlarda madde alışverişi kan akımın düzenlenmesi kardiyopulmoner resusitasyon koroner kan akımı serebral dolaşım kan basıncının düzenlenmesi kan basıncının ölçümü, kan damarları(arter ven ve lenfatik sistem yapısı ve fizyolojisi), solunum sistemi fizyolojisi, kan ve immun sistem fizyolojisi, kanın görevleri, kanın reaksiyonu, eritrositler, lökositler, trombositler, kanamanın önlenmesi, hemostazis, kan grupları

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kardiyolpulmoner Bypass                 Kredi:2                       AKTS:5

Kanın şekilli elementleri, Endotel hücresi ve fonksiyonları, -Eritrosit fonksiyonu, -Lökosit Fonksiyonu, Trombosit Fonksiyonu, Kan plazma ve fonksiyonu, Kan proteinleri, Kan gazları, Koagülasyon ve fibrinolizis testleri, -Pıhtılaşma faktörleri ve aomalileri, -Antikoagülanlar, Ateroskleroz oluşumu, Trombotik risklere hematolojik yaklaşım, Kardiyak hasar belirteçleri ve klinik uygulamalar

 

Perfüzyon Teknolojisi             Kredi:3                       AKTS:6

Vücut dışı dolaşımı (ekstrakorperal dolaşım) sağlama yöntemleri, ekstrakorperal dolaşımda vücudumuzdaki organları ve dokuları koruma yöntemleri ve oluşabilecek organ hasarlarını önlemek, kalp-akciğer makinasının vücudumuzda ortaya çıkardığı sistemik etkileri ile insan vücudunu kalp akciğer makinasına nasıl bağlanabileceğinin bilgi ve becerisini kazandırmak.

 

Perfüzyon Uygulamaları I                  Kredi:2                       AKTS:5

Farmakodinami ve farmakokinetik, Anestezik ajanlar, Antiaritmikler, notrop ve vasopressör ajanlar, Vazodilatörler, Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ajanlar, Antimikrobik ajanlar, Antikoagulanlar, Antifibrinolitikler, Heparine bağlı trombositopeni, Antitrombin 3 eksikliği, Kemoterapi ve immunsüpresyon ajanları, Antidiabetikler, İlaç endüstrisi

 

Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar                       Kredi:2                       AKTS:5

Kardiyopulmoner Bypas Cihazının İnflamatuar Yan Etkileri, kardiyo pulmoner Bypas ve Emboli

Kardiyopulmoner Bypasın Akciğer Üzerine Yan Etkileri, Kardiyopulmoner Bypasın Renal Etkileri,

Kardiopulmoner Bypasın Gastrointestinal Etkileri, Kardiopulmoner Bypasın Nörolojik etkileri,

Kardiopulmoner Bypasda Hemodilüsyon,  Kardiyopulmoner Bypas Hematolojik Etkileri, Kanülasyon

Sırasında Oluşabilecek Komplikasyonlar, Antegrad Serebral Perfüzyon ve Komplikasyonları,

Retrograd Serebral Perfüzyon ve Komplikasyonları, Kardiyopulmoner Bypas Sırasında Hipotermi ve

Hipotermiye Bağlı Komplikasyonlarını kapsar..

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Perfüzyon Uygulamaları II                Kredi:4                       AKTS:8

Anatomi, Patoloji,Fizyoloji, Kardiyopulmoner bypass ve Perfüzyon Teknikleri teknolojisinde görülen ve öğrenilen derslerin uygulamalı olarak görülmesi ve her öğrencinin eğitim boyunca en az 45 vakada kardiyopulmoner bypass tecrübesi edinmesinin sağlanması ve bu sırasında preoperative hazırlık, Perfüzyon Teknikleri aletlerinin seçimi, Perfüzyon Teknikleri uygulaması sırasında kararların alınması.

 

Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyon                    Kredi:2                       AKTS:5

Pediatrik ve Yetişkin Kardiyopulmoner bypass, patofizyolojik yanıt, pediatrik ve yetişkin hastaya uygulanacak Perfüzyon Teknikleri işlemlerinin etkin ve doğru uygulanması

 

Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitorizasyonu Kredi:2                       AKTS:5

Hemodinamik Monitorizasyon ve Ölçümler,  Kan Gazı Analizi, Hava Kontrolü, Seviye Tespiti,  Isı Monitorizasyonu, Elektrokardiyografi,  Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Koagülasyon Monitorizasyonu, Perfüzyon Teknikleri Uygunluğu, Peroperatif Ekokardiyografi, Kardiak Kateterizasyonun Takibi ve Bilgisayarlı Monitorizasyon

 

ingilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                 Kredi:2                       AKTS:4

Is güvenliginin tanimi ve tarihçesi, Kaza olusumu ve çesitleri, Meslek Hastaliklari ve korunma yollari, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde is güvenligi, Is güvenliginde Koruyucular, Ilkyardim kurallari, Yangin ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenligi ve isçi sagligi mevzuati, Is Güvenligi Sorusturmasi

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu    Kredi:4            AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.