Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

 

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                    Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Radyo Televizyon Programcılığına Giriş                Kredi:2                       AKTS:5
Radyo ve Televizyon Programı yapım aşamaları, Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Uluslararası kuruluşlar ve düzenlemeler

 

Radyo Televizyon Haberciliği                      Kredi:3                       AKTS:5

Haber nedir? Haberin tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçlarının haberin gelişimindeki yeri, haber değeri, gazete, radyo ve televizyon haberciliğinin farklı yanları, haberin dili, haber formatı, özel haber ve araştırma formatı, haber yazımı, çekilmesi ve gazete, radyo ve televizyon için yayına hazırlanması.

 

Kurgu I                      Kredi:3                       AKTS:5

Film kurgusu, kurgu teknik tarihçesi, kurgu yapma yöntemleri, kurgu yazılımları, kurgu efektleri, kurgu tekniği, analog ve dijital film türleri, codec, container ve kurgu programı üzerinde uygulamalı çalışmalar.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve digerdonanimlar, Bilgisayar yazilimi, yaziliminbilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarinçalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islemtablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabanikullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglaribilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davraniskurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiridavranislarinyaptirimi, hak çesitleri, haklarinkazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Radyo Televizyon Program Yapım ve Yönetim I   Kredi:3                       AKTS:6

Gerekli ortam standartlarında çalışmalarını sağlandığında, televizyon yayıncılığı program önerisi oluşturulması ve çekim öncesi hazırlıkları yürütebilmek ve program fikri oluşturarak ve konu araştırması yaparak, program önerisi hazırlayabilmek.

 

Kurgu II                     Kredi:3                       AKTS:5

Film kurgusu, kurgu tarihçesi, kurgu kuralları, kurgu tekniği, ses kurgusu, dramatik anlatım ve kurgu programı üzerinde uygulamalı çalışmalar.

 

Medya Ekonomisi                  Kredi:2                       AKTS:4

Medya Ekonomisinin Kapsamı, Medyanın Ekonomik Kalkınmaya Katkısı, Medyanın Mülkiyet Yapısı, Yeni medyanın Özellikleri, Basının Maliyetleri, Kaynak Bölüşümü, Rating Savaşları ve Reklam, RTV’nin Maliyetleri, RTV’nin Finansmanı

 

Ses ve Işık Tasarımı              Kredi:3                       AKTS:6
Gerekli ortam standartlarindaçalis¸malarinisag?landig?inda, televizyon yayincilig?i program önerisi olus¸turulmasi ve çekim öncesi hazirliklari kamera, isiklandirma ve ses kaydininögretilmesi

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligistandartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Radyo Televizyon Program Yapım ve Yönetim II  Kredi:3                       AKTS:8

Bu eğitimi alan her öğrenci, yapımcılığın tüm ilkelerini benimsemiş olarak, radyo ve/veya televizyon proje dosyası hazırlayarak teklif formunu oluşturduktan sonra tüm hazırlık ve uygulama aşamalarını tamamlayarak, bunu yapım olarak gerçekleştirmek zorundadır.

 

Metin ve senaryo Yazımı                  Kredi:3                       AKTS:5

Dersin içeriği metin ve senaryo kavramı, metin ve senaryo yazarının sahip olması gereken özellikler, sinema ve televizyon teknolojisini bilme, senaryoda içsel yapıyı oluşturan öğeler, senaryoyu oluşturan karakterlerin yaratımı, zaman ve mekân, konuşma örgüsü diyalog, müzik ve diğer sesler, senaryonun evreleridir.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık                     Kredi:3                       AKTS:5
Dersin İçeriği, temel kavramlar, iletişim, iletişim süreci. Pazarlama ve pazarlama karması. Reklam, reklama ait özellikler. Tüketici şekilleri ve hedef kitle. Reklam yapım nedenleri, reklam modelleri ve özellikleri reklam türleri, reklamın fonksiyonları, reklam ortamları, reklam hedefe nasıl aktarılma biçimleri. Kampanya, reklam kampanyası oluşum süreci, araştırma ve durum analizi, kampanya amaçlarının saptanması, reklam kampanyalarında temel yaratıcı stratejiler, araştırma, düşünce, uygulama, televizyon reklam film yapım süreci.

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                    Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisimkavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasiiletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                Kredi:2                       AKTS:4

Is güvenliginintanimi ve tarihçesi, Kaza olusumu ve çesitleri, Meslek Hastaliklari ve korunma yollari, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde is güvenligi, Is güvenliginde Koruyucular, Ilkyardimkurallari, Yangin ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenligi ve isçi sagligimevzuati, Is GüvenligiSorusturmasi

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma              Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin OluşumuKredi:4             AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.