Yükleniyor..

 

MÜFREDAT

 

RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Genel Biyoloji             Kredi: 4                      AKTS:6

Canlılık ve Tanımı, Bilimsel Süreç (Hipotez, Teori, Kanun), Canlılardaki Kimyasal Bağlar( Hidrojen Bağı, Kovalent Bağ ve İyonik Bağ), Biyomoleküller( Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler), Hücre ve Organelleri, Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz Bölünme Aşamaları), Mendel Kalıtımı, Enerji, Fotosentez ve Solunum, Genetik, DNA’nın Yapısı, Replikasyon, Transkripsiyon Ve Translasyon

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi               Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

Temel Mikrobiyoloji              Kredi:2                       AKTS:4

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi                      Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur..

 

Radyasyon Fiziği                   Kredi:3                       AKTS:6

Radyasyona Giriş, Radyasyonun Tarihçesi, Uluslararası Ölçme ve Birim Sistemleri, Temel Kavramlar ve Modeller, Elektromagnetik Spektrum,  Radyoaktivite, Radyoaktivite Yasaları, Radyoaktif Bozunumlar ve Radyoaktif Seriler, Fizyon, Fisyon, Nükleer Reaksiyonlar, Kütle, Enerji Ve Bağlanma Enerjisi, Çekirdek Bozunumları, Nükleer Yöntemlerle Yaş Tayini, C-14 Metodu Radyasyonun ve Parçacıkların Madde İle Etkileşimi, Nükleer Radyasyon Ölçümü Ve Dedektörler, Radyasyonun Zararları, Radyoaktivite Doz Birimleri, Radyasyondan Korunma ve Dozimetri Temel Prensipler, Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Radyobiyoloji, Reaktörler, Kritik Üstü Ve Kritik Altı Olma Koşulları, Radyoterapi Uygulamalarında Radyoaktif İzotoplar, Co, I, Cs Tedavi Yöntemleri, Radyoterapi Tanı Yöntemleri ve Cihazları, BT Cihazı, Radyoterapide Doz Hesaplamaları, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği İçeriği konuları işlenecektir.

 

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Genel Patoloji            Kredi:2                       AKTS:4

Genel patoloji ders konularının sağlık bilimleri alanındaki önemi,Latince kelime ve kavramlar noktasında öğrencilerin bilgi seviyelerinin geliştirilmesi,Hastalık yapıcı tüm etkenlerin tanıtılması,vücuda etkileri ile vücudun bu etkenlere karşı verdikleri karşı koyma reaksiyonlarının açıklanması İnflamasyonun tüm detayları ile açıklanması Kanser konusunda genel bilgi aktarımının sağlanması

 

Temel Onkoloji                      Kredi:4                       AKTS:6

Tümör oluşumu tümör yayılım yolları, evrelerinin amacı, tedaviyi belirleyen faktörler, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ilkeleri

 

Radyasyon Onkolojisi                       Kredi:3                       AKTS:6

Radyasyon Onkolojisine Giriş, Radyoterapi Teknikerinin görev ve sorumlulukları, Organ, doku ve sistemleri, hastalık ve sağlık kavramı, Kanser nedir? Nasıl yayılır?, Tümör patolojisi, Kanserde etyolojik faktörler ve kanser epidemiyolojisi, Kanserden korunma, erken teşhisin önemi ve tarama, kanser tanısında ve evrelendirilmesinde kullanılan görüntüleme yöntemleri, Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler

 

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji                  Kredi:3                       AKTS:5

İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler,

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Tedavi Planlaması ve simülasyon                 Kredi:3                       AKTS:8

Simülasyon Tekniğine Giriş, Radyoterapinin temel ilkeleri, uygulama amaçları, şekilleri,
Simülasyon ve simülatör çeşitleri, Temel tedavi pozisyonları ve teknikleri, Birleşik alanlar, Planlama ve tedavide kullanılan aksesuarlar, Set-up, planlama algoritması ve immobilizasyon yöntemleri, Brakiterapi,
Santral Sinir Sistemi tümörleri ve Baş-Boyun Kanserler, Torasik maligneteler, Genito-üriner, gastro-intestinal sistem ve kemik yumuşak doku tümörleri, Özel Radyoterapi teknikleri, Palyatif radyoterapi uygulamaları ve çocukluk çağı tümörleri,

 

Klinik Onkoloji                      Kredi:3                       AKTS:5

Epidemiyoloji, etyoloji, tanı, hastanın genel durumu, genel tedavi prensipleri ve neoplastik hastalığın prognozu sunulacak, tartışılacak ve histoloji, anatomik bölge ve yayılma patterni ile ilişkisi içinde incelenecektir.

 

Radyasyondan Korunma                  Kredi:3                       AKTS:5

Bu dersin amacı; Radyasyona Giriş, Radyasyonun Tarihçesi, Uluslararası Ölçme ve Birim Sistemleri, Temel Kavramlar, ve modeller, elektromagnetik spektrum ve radyoaktivite Yasaları, Radyoaktif bozunumlar,radyoaktivite doz birimleri, Görüntüleme tekniklerinde doz hesabı, Dedektörler ve dozimetri, Radyobiyoloji, Kritik Üstü ve altı çalışma standartları, Radyasyonun biyolojik etkileri, klinik çalışmalar sırasında radyasyon korunması kurallarının öğretilmesidir. Bu amaçla öğrenciler eksternal radyasyon korunması kurallarından mesafe, süre ve zırhlama kurallarını, ayrıca  internal korunma kurallarını, radyasyonun madde ile etkileşmesinde fotoelekrik olayı-Compton saçılması ve Çift Oluşumu olaylarını, internal radyasyon dozimetresini, ve radyoaktif atık yönetimini ve radyoaktif atık ıslahını öğreneceklerdir. Bu dersin sonunda öğrenci radyasyon ile güvenli çalışma prensiplerini kazanmış olacaktır..

 

ingilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                     Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                Kredi:2                       AKTS:4

Is güvenliginin tanimi ve tarihçesi, Kaza olusumu ve çesitleri, Meslek Hastaliklari ve korunma yollari, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde is güvenligi, Is güvenliginde Koruyucular, Ilkyardim kurallari, Yangin ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, Is Güvenligi ve isçi sagligi mevzuati, Is Güvenligi Sorusturmasi

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma              Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu   Kredi:4                      AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.