Yükleniyor..

 

MÜFREDAT

 

 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon      Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                     Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı             Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                      Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                      Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu     Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Tıbbi Terminoloji                               Kredi:3                    AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler

 

İnsan Kaynakları Yönetimi I             Kredi:3                       AKTS:6

Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetiminin Amacı ve Önemi, Kaynak Ve Kapasite Planlaması

Kaynak Yönetim Teknikleri, Sağlık kuruluşlarında vardiya planlama, Kaynak kullanımında kontrol ve değerlendirme süreci, Geri ödeme yöntemleri, Stokların Tanımı, Sınıflandırılması, Stok Değerlendirme ve kontrol yöntemleri, Çağdaş Malzeme Yönetim Teknikleri, Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi, İlaç Takip Sistemi, İlaç Dağıtım Modelleri, Tıbbi Cihaz Yönetimi, İnsan Kaynakları, Döner Sermaye İşletme Yönetimi ,Sağlık Uygulama Tebliği

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi                Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

Sağlık Sigortacılığı                 Kredi:2                       AKTS:4

Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler.

Temel Biyoistatistik               Kredi:3                       AKTS:6

Giriş ve biyoistatistiksel kavramların tanıtımı,Sağlık hizmetleri ve istatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler,Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi,Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Korelasyon ve Regresyon analizi,Zaman serileri analizi, Sağlık alanına özel istatistiki yöntemler(prevalans, insidans, fatalite hızı, yatak işgal oranı, devir aralığı, kaba ölüm hızı)

Yönetim ve Organizasyon                  Kredi:3                       AKTS:6

Yönetim biliminin Doğuşu ve tarihi, Klasik Yönetim teorisi, Noo Klasik Yönetim teorisi, Modern Yönetim Teorisi, Yönetim ve yönetici kavramları, yönetici özellikleri, Yönetim Fonksiyonları ve Planlama Fonksiyonu, Örgütleme Fonksiyonu, Organizasyonlarda Bölümlere ayırma ve örgüt türleri, Organizasyonlarda komuta, kurmay ve fonksiyonel,; yetki,yetki ilişkileri, Yürütme, (Yöneltme) fonksiyonu, Koordinasyon (Uyumlaştırma) fonksiyonu, Denetim Fonksiyonu, Karar verme fonksiyonu, Liderslik teorileri.

Tıbbi Dokümantasyon            Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi kayıtlarla ilgili temel kavramlar, tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların gelişmesi ve Türkiye’de ve uluslararası düzeyde örgütlenmesi, tıbbi sekreterin tanımı, önemi, görevleri, karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri, hasta dosyalarının gizliliği, mülkiyeti, düzenlenmesi, standardizasyonu, özetlerin hazırlanması, çıkış özeti (epikriz), dosya özeti, tıbbi arşivin tanımı,  arşiv hizmetlerinin planlanması, merkezi arşiv, hastane yönetiminin sorumluluğu, tıbbi arşiv personelinin görevleri, tıbbi arşiv komitesi, tıbbi arşivin çalışması, tıbbi arşivin bölümleri,   dosyalama yöntemleri, dosyalama şekilleri, sıralama yöntemleri, hasta dosyalarının saklanma süresi, millî tıp arşivinin kurulması, merkezi arşiv bütçesi, merkezi arşivin yerleşim alanı, arşiv depoları: duvarlar, döşemeler ve destekler, raf tertibatı, sirkülasyon, arşiv malzemesinin korunması, arşiv malzemesinin tahrip nedenleri, arşiv malzemesini koruma hizmetleri, bilgi saklama ortamları

Sağlık Kurumları Yönetimi               Kredi:3                       AKTS:8

Sağlık ve hastane Yönetimine giriş, Hastanelerin tarihi gelişimi, Hastanelerdeki komite ve kurallar, Tıp Hizmetleri organizasyonu, Hastane Yöneticisi ve özellikleri, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyon yapısı ve yönetimi, Sağlık ve sağlık hizmetleri,, Sağlık Kurumları ve İşlevleri, Sağlık Kurumları Yönetimi, hastane organizasyonu, hastane organizasyon yapısı, Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin organizasyon yapısı, Üniversite hastanelerinin organizasyon yapısı, Stratejik Yönetim süreci, Sağlık kurumlarında Strateji seçenekleri, Sağlık kurumlarında jnsan kaynakları yönetimi, Sağlık kurumlarında kalite yönetimi, Sağlık kurumlarında performans ölçümü, Sağlık kurumlarında kullanım yönetimi, sağlık kurumlarında müşteri tatmini.

Yönetim Bilişim Sistemleri                 Kredi:2                       AKTS:5

Sağlık Bilgi Sistemlerinin Gelişimi,Sağlık Kayıtlarının İçeriği ve analizi,Hastalıkları Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri,Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,Hastane Bilgi Sistemleri,Hastane Bilgi Sistemleri Kurulum süreci,Sağlık Kayıtları ve ETİK,Elektronik Tıbbi kayıtlar,Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi sistemleri

Finansal Yönetim                   Kredi:3                       AKTS:5

bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.