Yükleniyor..

 

MÜFREDAT

 

 

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

 

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

1.SINIF 1.YARIYIL (GÜZ)

 

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON

Kredi : 0

Akts   : 1

Ders İçeriği: İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

 

SAYISAL BECERİLER

Kredi : 4

Akts   : 4

Ders İçeriği: Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Kredi : 3

Akts   : 4

Ders İçeriği: Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

 

 

SOSYAL HİZMETLER KURULUŞLARI

Kredi : 3

Akts   : 5

Dersin İçeriği : Topluma ve insanlara yapacakları mesleki hizmetleri ne tür ve hangi kurum ve kuruluşlarda yapma olanağına sahip olduklarını anlamaya yardımcı olmaktır.

 

 

SOSYAL SORUNLAR

 

Kredi : 2

Akts   : 5

Dersin İçeriği : Sosyal sorunların genel ve sosyal odaklı ele alınarak tartılacağı bu ders açısından öncelikle sorun bakış açısının tartışılması ve sosyal sorunların açıklanmasında kullanılan kavramsal çerçeve, çeşitli sosyo-demografik göstergeler üzerinden Dünya ve Türkiye’nin genel bir görünümünün tartışılması ve çeşitli sosyal sorunların ve çözüm yollarının tartışılması

 

SOSYAL POLİTİKA

 

Kredi : 3

Akts   : 6

Dersin İçeriği : Ülke insanın refah hedefine yönelik, sağlığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar bütünü sosyal politika olarak tanımlanır. Bu bağlamda dersin temel amacı tarihsel ve toplumsal kökenleriyle sosyal politikanın gelişim seyri, yerel ve uluslararası sosyal politika deneyimleri, gelir dağılımı, çalışma hakkı ve işsizlik, sosyal politika eyleyicileri gibi politika terminolojisinin kavramsal ve kuramsal çerçevesinin çizilmesini amaç edinmektedir.

.

SOSYAL GÜVENLİK

Kredi : 2

Akts   : 5

Dersin İçeriği :  Toplumu oluşturan herkesi bütün sosyal risklere karşı koruma kapsamına alan, kişilere ve ailelere yaşadıkları toplum içinde onları başkasına muhtaç etmeyecek bir hayat standardı sağlamayı garanti eden kurum, kuruluş ve yöntemleri açıklamayı amaçlamaktadır.

 

 

I.SINIF II. YARIYIL (BAHAR)

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI

 

Kredi : 2

Akts   : 4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli.

 

SOSYAL HİZMETLER MEVZUATI

 

Kredi : 2

Akts   : 5

 

Sosyal hizmet mevzuatı sosyal hizmet alanını ilgilendiren çocuk, yaşlı ve engelli, kadın hakları ile sosyal güvenlik çalışma alanlarında yapılan toplumsal ve mesleki etkinliklerin düzenli ve verimli olmasını sağlayan tüzel ve hukuksal düzenlemeleri açıklamayı amaçlamaktadır. Hukuka giriş ve temel kavramlar ,Çocuk ve gençlik mevzuatı Kadın hakları ve aile mevzuatı Yaşlılar ve engellilerle ilgili mevzuatı Sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat Adalet alanında sosyal hizmet mevzuatı Sosyal güvenlik mevzuatı.

 

 

HUKUKUN TEMELLERİ

Kredi : 2

Akts   : 5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

TEMEL BAKIM HİZMETLERİ

Kredi : 3

Akts   : 6

 

Yaşlıda temel bakımın nasıl planlandığı, psiko-sosyal davranış tedavisi, bakıma muhtaç engelli-özürlü ve yaşlıların özbakım ve beslenme ile bakım hizmetleri üzerindeki ahlaki bakışı açıklamayı amaçlamaktadır.

 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Kredi : 3

Akts   : 6

 

Sağlık ve sağlık hizmetlerinin tanımlanması, temel sağlık hizmetlerinin tanımlanması ve sağlığı koruyacak ve devamlılığının sağlayacak önlemlerin alınmasını sağlamak. Sağlık ve Sağlık hizmetlerinin tanımlanması, Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması, Ülkemizdeki Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi, Yeni Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımlanması, Bağışıklama ve Aşılama Faaliyetleri, Kişisel Hijyen ve Besleme, Erken Tanı ve Tedavinin Önemi, Hastalık Öncesi Alınacak Önlemler, İlaç Kullanım İlkeleri, Rehabilitasyon Faaliyetleri.

 

 

 

SOSYAL PSİKOLOJİ

Kredi : 2

Akts   : 4

Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.