Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

 

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                      Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

 

Sayısal Beceriler                    Kredi:4                       AKTS:4

Sayilar, cebir, denklemler, oran ve oranti, kümeler.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri               Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                    Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim            Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                      Kredi:2           AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                  Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma              Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu  Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Pazarlama                   Kredi:3                       AKTS:5
"Pazarlama Kavramı"'na Giriş. Pazarlama Çevresi. Pazarlama Bilgisini Yönetme. Tüketici Pazarları Ve Tüketici Satın Alma Davranışı. Pazar Bölümlendirme; Hedefleme Ve Konumlandırma: Doğru Müşteriler İle Doğru İlişkiler Kurma, Ürün, Hizmet Ve Marka Stratejileri. Ürün Geliştirme Ve Ürün Yaşam - Döngüsü Stratejileri. Ürünleri Fiyatlandırma: Fiyatlandırma Ölçütleri Ve Yaklaşımları, Pazarlama Kanalları Ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Toptancılık Ve Perakendecilik.

 

Yönetim ve Organizasyon                 Kredi:3                       AKTS:5

Yönetim bilimine giriş, klasik, neoklasik ve modern yönetim yaklaşımları, planlama, örgütleme, yöneltme, denetim fonksiyonları, yetki, güç ve liderlik, örgüt kültürü, toplam kalite yönetimi.

 

Spor Bilimlerine Giriş                       Kredi:2                       AKTS:5

Spor bilimleri ile ilgili kavramların tanıtımı ve spor tarihi, spor felsefesi ve etiği, sporda sosyo kültürel boyutlar, spor fizyolojisi ve mekaniği, antrenman ve hareket, rekreasyon ,sporcu beslenmesi, spor psikolojisi, spor pedagojisi, bilimsel spor araştırmalarında yönetim ve teknikleri

 

Örgütsel Davranış                 Kredi:3                       AKTS:6

Örgütsel Davranışın bilimsel temeli, tarihsel gelişimi, örgüt içerisinde birey ve kişilik, tutumlar iş tatmini, örgüt çeşitleri, kültürü, Liderlik çatışma, göç ve politika, değiştirme, geliştirme ve takım çalışmaları

 

Spor İşletmeciliği                              Kredi:3                       AKTS:6

Spor tesis işletmesi ile ilgili kavramlar, spor tesis işletmelerinin kuruluşu, yönetimi ve organizasyonu, spor tesis işletmelerinde pazarlama ve satış, etkinlik yönetimi, finans  ve bütçeleme, risk yönetimi, saha ve malzeme bilgisi.

                       

Spor Organizasyonları Yönetimi                   Kredi:3                       AKTS:5

Spor yönetimi ile ilgi temel kavramların tanıtımı, spor organizasyonları teknikleri, yurt içi ve uluslar arası spor faaliyetlerinin organizasyonları, Türk spor teşkilatı, spor mevzuatı, spor politikası.

 

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım            Kredi:2                       AKTS:5

Kişisel ve toplum sağlığının önemi, sağlığı etkileyen faktörler, koruyucu sağlık servisleri, enfeksiyonların genel özellikleri, yaygın korunma yolları, tanıma ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklardan korunma. Ilk yardımın önemi, hedefleri, temel prensipleri ilk yardım materyalleri ilk yardımcılar bazı sakatlıklardan korunma yolları.

 

Saha ve Malzeme Bilgisi                   Kredi:3                       AKTS:8

 Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi. Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi. Spor Tesislerinin, Spor Saha ve branşlara göre sınıflandırılması, stadyum ve iç ünitelerinin ebat , yapım ve kullanım bilgilerinin öğretilmesi, basketbol futbol voleybol saha ve malzemeleri, kullanılan araç gereçlerinin kullanım bakımlarının anlatımı, tüm spor dallarında kullanılan malzeme ve saha bilgilerinin anlatımı, araç gereçlerin kullanımları ve bakımları

 

Spor Psikolojisi                      Kredi:2                       AKTS:5

Spor psikolojisine giriş genel kavramlar ve tanımlar, psikanalitik yaklaşım, sporda motivasyon, uyarılmışlık kaygı ve stres, kişilik ve sporcu kişiliği, aşırantrenman ve tükenme, öğrenme ve kuramları, psikolojik beceri antrenmanları, kendine güven, hedef belirleme, konsantrasyon ve zihinsel antrenman, spor psikolojisinde rahatlama teknikleri, grup kavramı ve grup dinamiği.

 

Sporda Halkla İlişkiler                      Kredi:3                       AKTS:5

Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğini, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme, İletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgelerine sahip olma,  İç ve dış hedef kitleye yönelik yazılı ve görsel ürünler tasarlayabilme ve yayınlayabilme, Sosyal sorumluluk kavramından hareketle organizasyonlar tasarlama, uygulama ve yönetebilme, Üst yönetim ile hedef kitle arasında iletişimi etkin ve sürekli kılabilme