Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

İşletmeye Giriş                       Kredi:3           AKTS:6

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                    Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                      Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma              Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu  Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi               Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri                Kredi:2                       AKTS:5

Veri ve bilgi kavramları, tanımları, bilgi türleri, bilginin özellikleri, veri-bilgi ayrımı, bilginin işlenmesi, bilgi sistemlerine girişi, bilgi sistemelerine duyulan ihtiyaç. Bilişim teknolojilerinin evrimi; bilgi işlem dönemi, mikro dönemi, ağ dönemi, bilgi teknolojilerinde yenilikler, veri ambarları, Olap, bilgi sistemleri türleri. Yönetimde bilgi  yönetimde bilgi teknolojilerinin kullanımı. Yönetim bilişim sistemleri, çerçevesi,. Yönetim bilişim sistemi elemanları, alt sistemleri, destek sistemler. Bilgi güvenliği.

 

Müsteri İlişkileri Yönetimi                Kredi:2                       AKTS:5

Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi

 

 

 

 

Tıbbi Terminoloji                  Kredi:3                       AKTS:5

Tıbbi Terminoloji temel ilkeleri, sözcük yapısı, vücudun düzlemleri ve eksenleri, İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimler.

 

Sağlık Mevzuatı                     Kredi:2                       AKTS:5

Bu ders kapsamında öğrencilerin öncelikle Genel hukuk ve mevzuat sağlık alanındaki temel yasa ve yönetmelikler ile Türkiye’nin İdari yapısını, devamında ise sağlık sisteminde uygulanan mevzuatı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Bu çerçevede, idare hukuku, sağlık hukuku, sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili temel kanun ve yönetmelikler öğretilmekte ve tartışılmaktadır.

 

Hastane Yönetimi ve Süreçleri                     Kredi:3                       AKTS:5

Bir sağlık kurumunun nasıl çalıştığı, hangi birimlerden oluştuğu, temel kavramları ve amaçları, araç ve yöntemleri, bir sistem olarak sağlık kurumlarının işletme fonksiyonları anlatılmaktadır.

 

Hastalıklar Bilgisi                  Kredi:2                       AKTS:5

Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etioloji Hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler. Enfeksiyon ve parazit hastalıkları. Kanser. Endokrin sistem hastalıkları. Kan hastalıkları. Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları konularında eğitim verilir.

 

Örgütsel Davranış                 Kredi:3                       AKTS:6

Dersin içeriğini, organizasyondaki birey ve grupların davranışları oluşturur. Organizasyonlarda yapı ve kültür arasındaki ilişkiler ve bunların nasıl etkileştiği ve işgücü davranışını nasıl etkilediği incelenir. Dersin içeriğinde öğrencilerin organizasyondaki insan davranışını ve organizasyonel düzenin önemi hakkındaki bilgileri geliştirilir.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Yönetimi              Kredi:3                       AKTS:8

Bilgi, doküman, dokümantasyon ve arşiv tanımı, önemi; tıbbi dokümantasyonun tanımlanması ve önemi; tıbbi dokümanlarda sorumluluk ve tıbbi arşiv komitesinin görevleri; tıbbi dokümanlarda kullanılan terminoloji; hasta dosyasının kapsamı, düzenlenmesi ve sağlık kurumları açısından önemi; tıbbi dokümantasyon muhatapları ve hasta bilgilerinin gizliliği; sağlık hizmetleri planlamasında tıbbi dokümanların önemi; klinik istatistiklerin tanımı ve kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır

 

Sağlık Bilgi Sistemleri                       Kredi:2                       AKTS:5

Sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme; hastane bilgi sistemi çerçeve ilkeleri, teknik şartname ve satınalma, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.

 

Sağlık Psikolojisi                    Kredi:2                       AKTS:5

Sağlık psikolojisinin tanımı ve ilgi alanları ve ilgilendiği güncel konular, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, biyopsikososyal bakış açısı, psikososyal müdahaleler ve sigara içme ve yeme gibi sağlık davranışları