Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

 

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları               Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                    Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

 

Genel İletişim             Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                      Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                 Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                     Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma              Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu  Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Temel  Patoloji                      Kredi:2                       AKTS:5

Genel patoloji ders konularının sağlık bilimleri alanındaki önemi,Latince kelime ve kavramlar noktasında öğrencilerin bilgi seviyelerinin geliştirilmesi,Hastalık yapıcı tüm etkenlerin tanıtılması,vücuda etkileri ile vücudun bu etkenlere karşı  verdikleri karşı koyma reaksiyonlarının açıklanması İnflamasyonun tüm detayları ile açıklanması Kanser konusunda genel bilgi aktarımının sağlanması

 

Genel Biyofizik                      Kredi:3                       AKTS:5

Derste; Biyofiziğin Tarihi, Biyofiziğin Konuları, Ölçme ve Birim Sistemleri, Ölçüm Hata Hesaplamaları, Biyofizik/Fiziksel Nicelikler ve Kavramlar, Canlı Sistemler, Açık Sistem Olarak Canlıların İncelenmesi, Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Termodinamik Yasa-Isı Kuramı ve Biyoenerjetik Kavramı, Fizik Yasalarının Biyolojik Sistemlere Uygulanması-Denge, Kaslar-Kemik Kırılması ve Enerji İncelemesi, Sürtünme ve Eklem Problemleri, Akışkanlar Mekaniği ve Yüzey Gerilimi, Bernouilli Denklemi, Vizkozluk-Poiseuille Yasası ile Türbülans ve Kan Akışının İncelenmesi, Fizik ve Dolaşım Sistemi, Solunum Olayı ve Kalp Atım Gücünün Biyofiziksel Yorumu, Sinir Sistemi ve Elektriksel Benzetim, Aksonun Elektriksel Eylem Potansiyeli ve Yüzey Gerilimi kavramlarıyla, Nöronal İntegrasyon, Sinaptik İletim Biyofiziği, Piezoelektrik Olay, Biyolojik Olaylarda Elektrik, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri incelenmektedir.

 

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji                  Kredi:3                       AKTS:5
İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler,

 

Temel Anatomi                      Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi  ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi ,Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları vesindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemive kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

 

Temel Fizyoloji                      Kredi:3                       AKTS:5

Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan  ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi, Periferik sistemi,Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organları

 

Radyolojik Anatomi              Kredi:3                       AKTS:5

Radyolojik yöntemler birçok hastalığın tanısında önmli rol oynar. Ancak, kullanılan yöntem ne olursa olsun doğru tanının konması için hastanın doğru pozisyone edilmesi gerekir. Bu da iskelet ve organların yapısının bilinmesini ve çeşitli yöntemlerde ne şekilde göründüğünü bilinmesini gerektirir. Dolayısı ile bu derste göğüs, karın, baş, boyun, alt ekstremite, üst ekstremite, anatomic korelasyon, klinik korelasyon ve radyolojik tekniklerle ilgili bilgi kazandırılacaktır.

 

Tıbbi Görüntüleme I              Kredi:3                       AKTS:6

Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok fazla sayıda modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler belirlenmiş bir düzen içerisinde tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye gelmelerine yetecek kadardır. Bu ilk uygulama dersinde, direkt röntgen grafilerinde hasta pozisyonları, kullanılacak dozlar, film ve kaset seçimleri, otomatik ve elle film banyo etme yöntemleri ile film banyo solüsyonları üzerinde durulur. Bu eğitimde iskelet sistemi, batın, pelvis, baş, boyun, omurilik, ortopedik ve pediatrik çekimler öğrenilir.

 

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri                       Kredi:3                       AKTS:5

Nükleer tıp radyofarmasötiklerin ağız ya da damar yolu ile canlı organizmaya uygulanmasını takip eden süreçte hastalıkların tanı ve tedavilerinin yapıldığı bir tıp bilimidir. Radyofarmasötik görüntülenmek istenen organda lokalize olur. Hasta ,gama kamerada sağlık teknikeri tarafından pozisyonlanarak çekime alınır. Bu dersin içeriğinde endokrin sistem, lokomotor sistem, merkezi sisnir sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem hastalıklarının nükleer tıp yöntemleri ile görüntülenme teknikleri amaçlanmıştır. Bu amaçla,  radyoaktivite sayıcıları, BT, MR, Gamma kamera,  PET-CT , SPECT işlenecek ve değerlendirilecektir.

 

 

Radyasyondan Korunma                  Kredi:3                       AKTS:5

Bu dersin amacı; Radyasyona Giriş, Radyasyonun Tarihçesi, Uluslararası Ölçme ve Birim Sistemleri, Temel Kavramlar, ve modeller, elektromagnetik spektrum ve radyoaktivite Yasaları, Radyoaktif bozunumlar,radyoaktivite doz birimleri, Görüntüleme tekniklerinde doz hesabı, Dedektörler ve dozimetri, Radyobiyoloji, Kritik Üstü ve altı çalışma standartları, Radyasyonun biyolojik etkileri, klinik çalışmalar sırasında radyasyon korunması kurallarının öğretilmesidir. Bu amaçla öğrenciler eksternal radyasyon korunması kurallarından mesafe, süre ve zırhlama kurallarını, ayrıca  internal korunma kurallarını, radyasyonun madde ile etkileşmesinde fotoelekrik olayı-Compton saçılması ve Çift Oluşumu olaylarını, internal radyasyon dozimetresini, ve radyoaktif atık yönetimini ve radyoaktif atık ıslahını öğreneceklerdir. Bu dersin sonunda öğrenci radyasyon ile güvenli çalışma prensiplerini kazanmış olacaktır.

 

Tıbbi Görüntüleme II            Kredi:4                       AKTS:8

Tıbbi görüntüleme Teknikleri bölümü, ağırlıklı olarak pratiğe yönelik bir bölüm olup, çok fazla sayıda modalitede öğrenciler eğitim alırlar. Bu uygulama derslerinde, öğrenciler belirlenmiş bir düzen içerisinde tüm görüntüleme cihazlarında bu uygulamayı sırasıyla gerçekleştirirler. Bu periodlar, öğrencilerin cihazları tanıyıp kulanabilecek seviyeye gelmelerine yetecek kadardır. Bu üçüncü uygulama dersi, kesitsel görüntüleme teknikleri olan Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans cihazlarının yapısının yakından görülmesi, hasta posizyonlamaları ve cihazın kullanımının öğrenilmesi ile ilgilidir. Görüntüdeki normal anatomik yapılarının tanımı, çekimin kalitesi ve patolojilerin film üzerinde nasıl görüntülendiği bu uygulamanın diğer amaçları arasındadır.  

 

Radyolojik Cihazların Bakımı                      Kredi:2           AKTS:5

Madde ve Yapısı, Atom ve Yapısı, Işın Fiziği Ve Işın Spektrumu, Radyoaktivite Ve Radyasyon Röntgen ve X Işınlarının Elde Edilmesi ve Karakterleri X Işınlarının Özellikleri X Işınının Madde İle Etkileşimi XIşınının Radyolojik Tanıda Kullanılmasını Sağlayan Özellikleri X Işınının Kalitesi, Kantitesi Ve Bunları Etkileyen Faktörler Görüntü Oluşumu , Görüntü Oluşumunu Etkileyen Faktörlere Giriş Ara Sınav Dönemi X Işını Tüpünün Yapısı -Elemanların Özellikleri Tüpün Isı Kapasitesi ve Tüp Hasarlarına Neden Olan Faktörler-Önlemler Röntgen Cihazlarının Yapısı ve Çalışması  Röntgen Cihazının Elektrik Devreleri Ve Çalışma Prensipleri Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının (Konvansiyonel, Floroskopi, MRG, BT..) çalışma prensipleri  ve  İnceleme yöntemlerine giriş.

Parenteral Uygulamalar                   Kredi:2                       AKTS:5

El yıkama-Steril eldiven giyme, ,Steril paket açma,  Yara bakımı ve Pansuman yapma,  Yaşam

 

Bulgularının Değerlendirilmesi (Solunum, Nabız, Tansiyon, Vücut ısısı), Kan alma,  Oral ve

Paranteral ilaç uygulamaları (SC, IM,IV yolla),  .İntravenöz katater takma- çıkarma, serum takma-

çıkarma,  Kan şekeri bakm,  Oksijen verme, Aspirasyon yapma,  .EKG çekme,  Nazogastrik katater

takma, Nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme Lavman yapma, Üriner sonda takma ve

çıkarma ve Sütür atma, sütur alma konularını kapsar.