Yükleniyor..

*Bu Bölümün İkinci Öğretimi Mevcuttur.

MÜFREDAT

 

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Akademik ve Sosyal Oryantasyon    Kredi:0           AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Genel Biyoloji            Kredi: 4                      AKTS:6

Canlılık ve Tanımı, Bilimsel Süreç (Hipotez, Teori, Kanun), Canlılardaki Kimyasal Bağlar( Hidrojen Bağı, Kovalent Bağ ve İyonik Bağ), Biyomoleküller( Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler), Hücre ve Organelleri, Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz Bölünme Aşamaları), Mendel Kalıtımı, Enerji, Fotosentez ve Solunum, Genetik, DNA’nın Yapısı, Replikasyon, Transkripsiyon Ve Translasyon.

 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi               Kredi:3                       AKTS:4

Sağlık hizmetlerinin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak,Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.

 

Temel Mikrobiyoloji              Kredi:2                       AKTS:4

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele.

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi                      Kredi:3                       AKTS:5

Anatomi, vücudu oluşturan organ ve oluşumları şekil, yapı ve komşuluk açısından ele alan bilim dalıdır. Vücudu oluşturan organ ve oluşumların çalışma mekanizmaları ise fizyoloji bilim dalının konusudur. İnsan vücudunu öğrenmek isteyenler için anatomi bilgisi önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu derste, insan anatomisi ve fizyolojisi olabildiğince ayrıntılardan kaçınılarak ve mümkün olduğunca görsel malzemeler kullanılarak sunulmuştur.

 

Histokimya ve Laboratuvar Uygulamalarına Giriş                       Kredi:3                       AKTS:6

Laboratuvar Preanalitik ve Post Analitik Süreç, Laboratuvarda Güvenlik Önlemleri, Laboratuvar Gereçleri, Örnek Toplama Kuralları, Örnek Toplama ve İşleme, Dokulara Kısa Giriş, Doku Takibi ve Basamakları, Doku Preparatların Hazırlanması, İmmunohistokimyasal Boyamalar,  Mikroskoplar ve Kısımları, İmmünolojik Yöntemler, PCR ve Türleri, ELISA Testi.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı            Kredi:3                       AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                                                               Kredi:2                       AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Histoloji                                                                                Kredi:2                       AKTS:6

Hücre ve kısımları, Doku tipleri ve tanımı, Doku takip ve yöntemleri, Doku tipleri;

Epitel doku ve kısımları, çeşitleri , Bağ doku ve kısımları, çeşitleri, Kan doku ve kısımları, çeşitleri, Kıkırdak doku ve kısımları, çeşitleri, Kemik doku ve kısımları, çeşitleri, Yağ doku ve kısımları, çeşitleri, Sinir doku ve kısımları, çeşitleri, Kas doku ve kısımları, çeşitleri

 

Histokimya Teknikleri I                                                       Kredi:4                       AKTS:7

Patoloji laboratuvarında bulunan ekipmanların tanıtılması, çalışma prensipleri, Çözelti çeşitleri ve hazırlanmaları, Fiksasyonun tanımlanması, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, doku takipi, Histokimyaya giriş ve boyama teorileri,  Hematoksilen boyama çeşitleri ve hazırlanması.

 

Genel Patoloji                                                                       Kredi:2                       AKTS:4

Genel patoloji tanımı ve patoloji bölümleri,Hücresel adaptasyon ,Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü
İnflamasyon,Akut ve kronik inflamasyon ,Onarım ve tamir ,Hemodinamik bozukluklar,Tromboembolik hastalıklar ve şok,Genetik hastalıklar,İmmun sistem,İmmun sistem bozuklukları,Neoplazi,Tümör biyolojisi,Çevresel patoloji

 

Tıbbi Laboratuvar Organizasyonu ve Çalışma Esasları    Kredi:2                       AKTS:4

Hasta verilerinin bilgisayara kayıt edilmesi; Hasta verilerinin onaylanması; Hasta raporlarının çıkarılması; Çalışma ortamının günlük temizlik ve düzenini sağlamak; Kit kimyasal reaktif sarf malzeme gibi malzemelerin kontrolünü yapmak Besiyeri lam boya gibi malzemelerin kontrolünü yapmak; Cihazların günlük haftalık aylık ve yıllık kontrollerini yapmak; Mikrobiyolojik atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak. Tıbbi atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak; Hastaya idrar (spot idrar) örneği alımını açıklamak. Hastaya 24 saatlik idrar örneği alımını açıklamak; Hastaya gaita örneği alımını açıklamak. Hastaya bant yöntemini açıklamak; Hasta tarafından getirilen materyalin kabulü ve barkotlanması Hasta materyalinin laboratuvara transportu (normal/vakumlu sistem) Hastadan kan almak; Hastadan boğaz sürüntüsü almak; Hastadan kateterle idrar toplanmasını sağlamak; Çocuk hastalardan idrar toplamak; Hasta materyalini barkotlamak ve laboratuara iletmek

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                           Kredi:2                       AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Temel Laboratuvar Uygulamaları                                       Kredi:3                       AKTS:8

Örnek toplama kuralları, Örnek toplama ve işleme, Besiyeri Solüsyonu Hazırlama, Besiyerinin Sterilizasyonu, Besiyerlerinin Denetlemesi ve Stoklanması, Preparat Hazırlama, Boyama yöntemleri, Kan sayımı yöntemleri (manuel ve otomasyon), İdrar analizi (manuel ve otomasyon), protein ve kreatinin tayinleri, idrar sediment analizi (mikroskopi), Biyokimya otoanalizörü çalışmaları, Türbidimetrik yöntemler, Nefelometrik ölçümler, HPLC yöntemleri, Radyoimmünassay ve Kemiluminesans yöntemler.

 

Özel Histokimya Teknikleri                                                 Kredi:3                       AKTS:5

Histokimya giriş ve bağ doku boyaları, Trikrom boyalar, Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi, Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri, Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon, PAS, d.PAS, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri, ve boyanma özellikleri 7. Alcian Blue ve boyama özellikleri, Collidal Iron, HID boyama özellikleri, Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları, Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları, Amiloid ve boyanma özellikler, Nöropatolojik teknikler ve Nöröendokrin sistemde boyanma mekanizmaları, Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri, Enzim histokimya yöntemleri

İmmünolojik Yöntemler                                                       Kredi:0                       AKTS:5

İmmunolojinin temelleri, Antijen Antikor birleşmesinin özelliklerini gösteren testler, alerji testleri, kalitatif ve kantitaf metotlar, ELİSA, RİA ,IFA yöntemleri, immun deneylerde kemilüminesans olayının kullanımı.

ingilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma                                 Kredi:4                       AKTS:4

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Genel İletişim                                                                        Kredi:2                       AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                                  Kredi:2                       AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Staj                                                                                        Kredi:0                       AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

Yönlendirilmiş Çalışma                                                        Kredi:4                       AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                                      Kredi:4                       AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu  Kredi:4           AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.