Yükleniyor..

 

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

Akademik ve Sosyal Oryantasyon              Kredi:0  AKTS:1

İstanbul kavram meslek yüksekokulunin Tarihçesi, İstanbul kavram meslek yüksekokulu Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), İstanbul kavram meslek yüksekokulu Mezunlar Derneği.

 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı                           Kredi:3                 AKTS:4

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi, girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri, programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri, isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani, temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, e-mail hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme

 

Hukukun Temelleri                           Kredi:2                 AKTS:5

Toplumsal yasami düzenleyen hukuk ve davranis kurallari, kamu hukuku ve özel hukukun kapsami, hukukun kaynaklari, hukuk kurallarinin nitelikleri, yorumlanmasi, hukuka aykiri davranislarin yaptirimi, hak çesitleri, haklarin kazanilmasi, kaybedilmesi, korunmasi, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki islemler, gerçek ve tüzel kisiler, kisilerin ehliyetleri

 

Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları                 Kredi:2                  AKTS:4

Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

 

Genel İletişim                     Kredi:2                 AKTS:4

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim

 

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Hukuku                        Kredi:2                  AKTS:4

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

 

Staj                        Kredi:0                  AKTS:15

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

 

Yönlendirilmiş Çalışma                   Kredi:4                 AKTS:7

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslim

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma                               Kredi:4                  AKTS:4

“Dilin tanımı, özellikleri ve millet, kültür ve düşünce ile ilişkisi, Dünya dilleri, Türk dili ve Türk dilinin yayılma alanları, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin şekil bilgisi, Türkçenin cümle bilgisi; yazılı ve sözlü anlatım türleri, edebî türler, atasözleri, deyimler ve ikilemeler”

 

Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu                           Kredi:4                 AKTS:4

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

 

Rusçada Eleştirel Okuma ve Yazma                           Kredi:4                  AKTS:4

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve okuma pratiklerini geliştirmek, okuma etkinliğini dinamik, eleştirel, etkili bir eylem hâline getirebilmek, metin türlerini tanıyarak aktif okuma gerçekleştirmek, metinlerin akıl yürütme stratejilerini tanıyarak geçerli olup olmamasına yönelik okuma stratejileri geliştirmek.

 

Metin Okuma ve İnceleme                              Kredi:2                 AKTS:6

Romanin dogusu, tarihi gelisimi, Romanin Unsurlari, Romanda Anlatici ve Anlatici Tipleri, Bakis Açisi, Tanrisal Bakis Açisi, Gözlemci Figürün Bakis Açisi, Tekil Bakis Açisi, Çogul Bakis Açisi, Vak’a ve Olay Örgüsü, Karakterizasyon, Kisilerin Tasnifi, Tip, Romanda Zaman ve Zamanin Belirlenmesi, Romanda Mekan ve Mekana Bakis Açilari, Romanda Anlatim Teknikleri, A. Midhat Efendi’nin Felsefe-i Zenan ile Abdülhak Sinasi Hisarli’nin romanlarini unsurlari bakimindan inceleme.

 

Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş                      Kredi:2                  AKTS:4
Çevirmenlik mesleğine giriş, yazılı ve sözlü çeviri tarihinin anahatları, çeviri ve çeviribilimin temel kavram ve terimleri, tümce düzeyinde çeviri alıştırmaları

 

Sözlü İletişim Becerileri                  Kredi:2                                 AKTS:5

Bu ders, İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sunar. Ders kişilerarası iletişimde, grup içi tartışmalarda ve topluluk önünde bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar yapma üzerine odaklanır.

 

Çeviride Araştırma Araçları ve Teknoloji                   Kredi:2                  AKTS:5

Çeviribilimde araştırma alanları ve kuramsal modeller, araştırma raporu yazma ve değerlendirme, çeviri aracı olarak elektronik bütünceler ve arama motorları, bilgisayar destekli terim yönetimi, çeviri belleği, yerelleştirme

 

Dilbilim                                 Kredi:3                 AKTS:6

Derste dilin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve anlam düzeylerinin çözümlemesinin yanında disiplinler arası alanlar tartışılacaktır.

 

Yazılı İletişim Becerileri                                  Kredi:3                 AKTS:6

Bu derste farklı amaçlarla yazılan kompozisyon türleri incelenecektir. Yazma sürecinin aşamaları irdelenecek, bu süreçte kullanılabilecek değişik kaynaklar, bu gibi kaynaklara erişim, yazmada izlenebilecek yöntemler incelenecektir.

 

Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi                              Kredi:3                  AKTS:5
Metin çözümlemesi, çeviri dinamikleri, çeviri kuramı, çeviride kültürel algı, denkleşmemenin ortak sorunları, uzman çevirmenler tarafından kullanılan çeviri yöntemleri ve metin türleri gibi konular bu derin ana konularını kapsamaktadır.

 

Sunuş Becerileri                               Kredi:2                 AKTS:5

Bu ders, öğrencilerin İngilizce sunuş becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sunar. Ders, öğrencilerin topluluk önünde bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar yapma üzerine odaklanır.

Sivil Toplum Kuruluşları                 Kredi: 2                                AKTS:5

Sivil toplum kuruluslarinin terminolojisi, anlami, görevleri, sorunlari ve türleri ile devletle iliski biçimleri, yurttas-birey-devlet unsurlari arasindaki yeri.

Teknik Çeviri                      Kredi:3                 AKTS:6

Bu derste öğrenciler bilimsel ve teknik terminoloji içeren metinler üzerinde uygulamalı çeviri çalışması gerçekleştirir. Bilimsel metin türlerinin yanı sıra teknik terimler içeren ihale şartnamesi, teklif dosyası, kullanma kılavuzu, garanti belgesi gibi metinlerin çevirisi yapılır.

Karşılaştırmalı Kültür ve Yazın                     Kredi:3                 AKTS:6

Derste yabancı dilin konuşulduğu ülkelerin tarihi, coğrafyası, gelenekleri, ekonomik yapısı, genel nüfus yapısı, toplumsal ve siyasal yapısı ve dini özellikleri gibi konular işlenecektir. Farklı kültürler metinlerle, görsel ve işitsel kaynaklarla incelenecek ve bu kültürler Türkiye bağlamıyla karşılaştırılacaktır.

 

Çevirmenler için Dil Kullanımı                       Kredi:3                 AKTS:6

Söylem ve söylem çözümlemesi, durumsal bağlam, kültürel ve kişilerarası arka plan bağlam, ağız ve şive, biçem, işaret zamirleri, metinler-arasılık, ko-metin, biçem, çokdillilik, kod-geçişi, dilde edep, dil değişimi, dil ve kimlik, sözlü ve yazılı söylem gibi konular bu dersin ana konularını kapsamaktadır.